„Dolina Biebrzy. Ostatnie dzikie mokradła Europy”

Co skrywają bagna? Jakie stwory tam żyją? Wydają się być nieprzystępnym i niebezpiecznym miejscem, ale nie dla władcy biebrzańskich bagien. Łoś europejski znajduje tam idealne schronienie, a dzikie ptactwo odbywa swoje wędrówki. Podczas wykładu dzieci poznają gatunki zwierząt, żyjących w Dolinie Biebrzy. Przyjrzymy się również kulturze rdzennych mieszkańców Podlasia, poznamy tradycyjne potrawy i atrakcje regionu.  Na prelekcję poświęconą bogactwu rodzimej przyrody zaprasza pasjonat, podróżnik i ekspert, autor ponad 130 publikacji z dziedziny ochrony środowiska i ekologii – dr inż. Sebastian R. Bielak. Specjalista ds. ekologii rzek oraz ekosystemów powiązanych z wodą opowie o unikatowej przyrodzie Dolinie Biebrzy i pokaże krajobrazy Biebrzańskiego Parku Narodowego.