„Dolina Biebrzy. Ostatnie dzikie mokradła Europy”

Co skrywają bagna? Jakie stwory tam żyją? Wydają się być nieprzystępnym i niebezpiecznym miejscem, ale nie dla władcy biebrzańskich bagien. Łoś europejski znajduje tam idealne schronienie, a dzikie ptactwo odbywa swoje wędrówki. Podczas wykładu dzieci poznają gatunki zwierząt, żyjących w Dolinie Biebrzy. Przyjrzymy się również kulturze rdzennych mieszkańców Podlasia, poznamy tradycyjne potrawy i atrakcje regionu.  Na prelekcję poświęconą bogactwu rodzimej przyrody zaprasza pasjonat, podróżnik i ekspert, autor ponad 130 publikacji z dziedziny ochrony środowiska i ekologii – dr inż. Sebastian R. Bielak. Specjalista ds. ekologii rzek oraz ekosystemów powiązanych z wodą opowie o unikatowej przyrodzie Dolinie Biebrzy i pokaże krajobrazy Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Dr inż. Sebastian Bielak jest z wykształcenia jest inżynierem, doktorem nauk technicznych Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej i absolwentem Wydziału Geodezji i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie. Popularyzator nauk przyrodniczych z zawodu jest nauczycielem akademickim i wykładowcą. Jest specjalistą potamologią, czyli mówiąc bardziej zrozumiałym językiem – specjalistą od ekologii rzek i ekosystemów powiązanych z wodą. Prywatnie to pasjonat fotografii przyrodniczej i podróżowania. Jego przyrodniczo-podróżnicze prelekcje można zobaczyć w licznych środkach kultury, szkołach, Uniwersytetach Dziecięcych oraz Uniwersytetach Trzeciego Wieku w całej Polsce. Jest autorem ponad 130 publikacji z dziedziny ochrony środowiska i ekologii.