7 grudnia wykładem „Mam talent – i co dalej?” Akademia WSB zainaugurowała cykl wykładów dla młodzieży w ramach Siemianowickiego Uniwersytetu Najmłodszych i Najzdolniejszych. Ponad 120 uczniów II LO w Siemianowicach Śląskich oraz 6 innych siemianowickich szkół przywitał dr Marcin Lis, Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem Akademii WSB. Wykład inauguracyjny dla najzdolniejszej siemianowickiej młodzieży poprowadziła dr Joanna Kurowska-Pysz, Dyrektor Centrum Transferu Technologii Akademii WSB. W swojej prezentacji dr Joanna Kurowska-Pysz zachęcała młodzież do wytrwałej pracy nad indywidualnymi talentami, systematyczności oraz świadomego kreowania własnej przyszłości edukacyjnej i zawodowej.

 

Siemianowicki Uniwersytet Najmłodszych i Najzdolniejszych to projekt realizowany przez Akademię WSB oraz Gminę Siemianowice Śląskie, Siemianowickie Centrum Kultury i Zespół Szkół nr 3 w Siemianowicach Śląskich, pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie – Pana Rafała Piecha.

Realizowany od pięciu lat projekt skierowany do dzieci w wieku 6-12 lat, został w 2018 roku poszerzony o moduł zajęć dla najzdolniejszej młodzieży z najstarszych klas szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Gospodarzem spotkań jest Zespół Szkół nr 3 w Siemianowicach Śląskich, który reprezentuje Dyrektor Katarzyna Sztyler. W ramach modułu dla młodzieży zorganizowanych zostanie 10 spotkań, przybliżających uczniom m.in. zagadnienia z zakresu nauk społecznych, zarządzania, przedsiębiorczości i psychologii.