„NIE-zwykła woda”

„NIE-zwykła woda”

Woda. Wiemy, że może występować w stanie lotnym, ciekłym i stałym, ale że może tańczyć? Czy wiemy, że istnieją ciecze, które w niemal magiczny sposób, zmieniają się w ciało stałe? Mogą się też „kruszyć”, ale gdy przestaniemy je ruszać spłyną nam między palcami…...