„Dolina Biebrzy. Ostatnie dzikie mokradła Europy”

„Dolina Biebrzy. Ostatnie dzikie mokradła Europy”

Co skrywają bagna? Jakie stwory tam żyją? Wydają się być nieprzystępnym i niebezpiecznym miejscem, ale nie dla władcy biebrzańskich bagien. Łoś europejski znajduje tam idealne schronienie, a dzikie ptactwo odbywa swoje wędrówki. Podczas wykładu dzieci poznają gatunki...