Wykłady Uniwersytetu Dziecięcego w Cieszynie odbywają się w Wydziale Akademii WSB w Cieszynie. W każdym roku akademickim odbywa się 10 interaktywnych wykładów. Zajęcia realizowane są w soboty, średnio raz w miesiącu w godz. 10.00 – 11.00.

Harmonogram zajęć może w trakcie roku akademickiego ulec zmianie. Zachęcamy do sprawdzania aktualności planu zajęć.

 

20.10.2018 r.
– Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 –
Czy masz to w genach? Czyli o tym czym jest DNA – dr hab. Armand Cholewka  opis
BIOLOGIA

17.11.2018 r.
Elementarz prawa dla każdego szkraba –  Martyna Kucharska-Staszel  opis
PRAWO

8.12.2018 r.
Magnetyzm – magia przyciągania –  Marta Koplejewska  opis
FIZYKA

19.01.2019 r.
Iluzje optyczne, czyli jak nas oszukuje mózg – prof. dr hab. inż. Andrzej Katunin  opis
FIZYKA

2.02.2019 r.
The Last Frontier. Wyprawa życia na Alaskę – dr inż. Sebastian Bielak  opis
PODRÓŻE

2.03.2019 r.
Teatralny wehikuł czasu – Marcin Lieber  opis
HISTORIA

6.04.2019 r.
Historia sztuki wg Walta Disneya – dzieła sztuki ukryte w kreskówkach – Małgorzata Dusza  opis
SZTUKA

27.04.2019 r.
Łuski, zęby i pazury czyli przyrodnicze poGaduchy – Maciej Kupczak  opis
HERPETOLOGIA

18.05.2019 r.
Co by było, gdyby dinozaury dziś żyły i dlaczego wyginęły? – Małgorzata Małecka-Tomala  opis
PALEONTOLOGIA

8.06.2019 r.
– Uroczyste Zakończenie Roku Akademickiego 2018/2019 –
Bardzo głośny wykład o hałasie – dr inż. Paweł Sobczak  opis
FIZYKA

Na zajęcia Uniwersytetu Dziecięcego WSB przyjmowane są dzieci w wieku min. 6 lat (zerówka). Liczba miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu do grupy studentów decyduje kolejność rejestracji i wnoszenia opłat.

 

 

 

Aby zgłosić dziecko na Uniwersytet Dziecięcy WSB, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowegoKLIKNIJ TUTAJ.

Informacja o opłatach i bonifikatach dostępna jest na podstronie: http://ud.wsb.edu.pl/oplaty-i-bonifikaty

CUD to Cieszyński Uniwersytet Dziecięcy, działający przy Wydziale Zamiejscowym Akademii WSB (do 15 kwietnia 2018 r. – Wyższa Szkoła Biznesu WZ w Cieszynie).

 

 

 

 

 

 

CUD powstał w listopadzie 2011 r.

Patronem honorowym Cieszyńskiego Uniwersytetu Dziecięcego jest Burmistrz Miasta Cieszyn – Ryszard Macura.

Cel: Głównym celem inicjatywy jest pomoc w rozwoju potencjału twórczego i intelektualnego dzieci w wieku 6-12 lat, rozbudzenie aktywności poznawczej oraz przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu różnych dziedzin nauki.

Adresaci: Wykłady i warsztaty w ramach Cieszyńskiego Uniwersytetu Dziecięcego skierowane są do dzieci w wieku 6-12 lat. Drzwi Uniwersytetu stoją otworem dla wszystkich dzieci ciekawych świata, niebojących się zadawać pytań i poszukiwać rozwiązań dla swoich wątpliwości.

Forma: Zajęcia w ramach CUD-u odbywają się w formie wykładów i warsztatów. Dla zainteresowanych organizowane są fakultatywne warsztaty praktyczne, które odbywają się w małych, 15-20 osobowych grupach. Wszystkie zagadnienia prezentowane są w sposób przystępny i atrakcyjny dla dzieci. Dzieci mają możliwość aktywnego, bezpośredniego uczestnictwa w zajęciach oraz zadawania prowadzącym pytań.

Tematyka: Tematem zajęć są zagadnienia z różnych dziedzin nauki (nauki przyrodnicze, formalne, humanistyczne, społeczne i politechniczne). Celem tak zróżnicowanego programu jest pokazanie dzieciom rozmaitych dziedzin wiedzy i zachęcenie ich do rozwijania wiedzy również w tych tematach, które do tej pory nie były dla nich interesujące, a nawet takich, które odbierane były przez nie jako szczególnie trudne i zniechęcające.

Indeks i dyplom: Każdy student Uniwersytetu otrzymuje indeks, do którego zbiera zaliczenia z zajęć. Na zakończenie roku akademickiego Studenci nagradzani są dyplomami.

Regulamin Cieszyńskiego Uniwersytetu Dziecięcego

 

 

 

§1 Cieszyński Uniwersytet Dziecięcego działa w Cieszynie od listopada do czerwca każdego roku szkolnego począwszy od roku 2011.

§2 Studentem Cieszyńskiego Uniwersytetu Dziecięcego może zostać każde dziecko, które jest uczniem szkoły podstawowej, a więc jest w wieku 6-12 lat. Warunkiem uczestnictwa w programie Cieszyńskiego Uniwersytetu Dziecięcego jest zgłoszenie dziecka przez rodzica lub opiekuna prawnego poprzez wypełnienie deklaracji uczestnictwa. O zapisaniu dziecka na wykłady zdecyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc jest ograniczona.

§3 Udział w zajęciach organizowanych w ramach Cieszyńskiego Uniwersytetu Dziecięcego jest płatny w wysokości 100 złotych.

§4 Wykłady w ramach Cieszyńskiego Uniwersytetu Dziecięcego odbywają się w auli Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie (ul. Frysztacka 44).

§5 Zajęcia odbywają się w czasie wolnym od nauki szkolnej, w soboty. Wykłady trwają 60 minut.

§6 Organizator może zastrzec sobie możliwość zmiany terminów, miejsca i tematyki zajęć. Każdorazowo, po dokonaniu zmiany, odpowiednia informacja będzie wysłana e-mailem lub poprzez wiadomość sms na adresy rodziców uczestników programu, podane w formularzu rejestracyjnym. Aktualne informacje są zamieszczone na stronie internetowej: www.wsb.edu.pl/cud.

§7 Komunikacja z rodzicami uczestników Cieszyńskiego Uniwersytetu Dziecięcego odbywa się poprzez internet drogą mailową oraz w uzasadnionych przypadkach telefonicznie.

§8 Studenci są zobowiązani przyjeżdżać na zajęcia punktualnie i zachowywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi w Szkole. W czasie zajęć i wykładów studenci nie mogą samowolnie opuszczać sal wykładowych/warsztatowych. Po zajęciach dzieci są odbierane przez rodziców/opiekunów z sali, w której odbywały się zajęcia. Uczestnicy są zobowiązani do stosowania się do poleceń wykładowców i opiekunów. W przypadku rażącego naruszania przez dziecko zasad współżycia społecznego i norm kultury osobistej może nastąpić skreślenie dziecka z listy studentów. Opiekę nad studentami podczas wykładu sprawują rodzice/prawni opiekunowie.

§9 Studenci Cieszyńskiego Uniwersytetu Dziecięcego otrzymują imienne indeksy,  w których zbierają zaliczenia w postaci pieczątek z poszczególnych wykładów. Uczestnicy na zakończenie roku akademickiego otrzymują certyfikaty Cieszyńskiego Uniwersytetu Dziecięcego.

Zachęcamy do udziału w warsztatach tematycznych w Uniwersytecie Dziecięcym Akademii WSB.
Tematyka warsztatów będzie systematycznie aktualizowana w trakcie roku akademickiego 2018/2019

Rodzaj zajęćMiejscowość Termin rozpoczęciaPodstawowe informacjeSzczegółowe informacje
BLOK NAUKI ŚCISŁE:
1. Fizyka sportów. Skąd smartfon wie, że się rusza
2. Co łączy meduzę z rakietą kosmiczną?
3. Akcja- reakcja. Zasady dynamiki Newtona
4. Od mikroskopowych ruchów Browna do ruchu planet Układu Słonecznego
Dąbrowa Górnicza2019.03.06
Terminy warsztatów:
6.03.2019r. 13.03.2019r.
20.03.2019r.
27.03.2019r.

godz. 17.00-18.30

Cena za blok zajęć (4 spotkania):
140 zł dla studentów UD
280 zł dla osób spoza UD
Kliknij tutaj
Blok NAUKI PRZYRODNICZE (6-8 lat):
1. Przyroda się budzi do życia
2. Sekretne życie ślimaków
3. Co słychać w ULU?
4. Pasjonujący świat MOTYLI
Dąbrowa Górnicza2019.04.17
Terminy warsztatów:
17.04.2019r.
24.04.2019r.
8.05.2019r.
15.05.2019r.

godz. 17.00-18.00
grupa 6-8 lat

Cena za blok zajęć (4 spotkania):
140 zł dla studentów UD
280 zł dla osób spoza UD
Kliknij tutaj
Blok NAUKI PRZYRODNICZE (9-12 lat):
1. Nie taki PAJĄK straszny!
2. Pasjonujący świat MOTYLI
3. Leśne zwierzęta i ich zwyczaje
4. Straszyki i patyczaki. Podróż do świata niezwykłych zwierząt
Dąbrowa Górnicza2019.01.09Terminy warsztatów:
9.01.2019r.
16.01.2019r.
23.01.2019r.
30.01.2019r.

godz. 17.00-18.00
grupa 9-12 lat

Cena za blok zajęć (4 spotkania):
140 zł dla studentów UD
280 zł dla osób spoza UD
Kliknij tutaj
BLOK ORTOGRAFIA
Zostań mistrzem ortografii!
Dąbrowa Górnicza2018.11.27godz. 17.30-19.00
Terminy warsztatów:
27.11.2018r.
4.12.2018r.
11.12.2018r.

Cena za blok zajęć (3 spotkania): 60 zł dla studentów UD, 120 zł dla osób spoza UD
Kliknij tutaj
Podstawy programowaniaDąbrowa Górnicza2019.03.06Terminy warsztatów:
6.03.2019r.
13.03.2019r.

Cena za blok zajęć (2 spotkania):
60 zł dla studentów UD
120 zł dla osób spoza UD
Kliknij tutaj
Projektowanie gier komputerowychDąbrowa Górnicza2019.03.20Terminy warsztatów:
20.03.2019r.
27.03.2019r.

godz. 17.00-18.30

Cena za blok zajęć (2 spotkania):
60 zł dla studentów UD
120 zł dla osób spoza UD
Kliknij tutaj
Metody szybkiego uczenia się i zapamiętywaniaDąbrowa Górnicza2018.11.20 godz. 17.30-19.00

Cena za zajęcia: 30 zł dla studentów UD, 60 zł dla osób spoza UD
Kliknij tutaj
Zajęcia teatralne. Dykcja i wystąpienia publiczneDąbrowa Górnicza2019.01.15godz. 17.00-18.30

Cena za zajęcia: 30 zł tylko dla studentów UD, 60 zł dla osób spoza UD
Kliknij tutaj
Design Thinking. Nauka myślenia projektowego. Dąbrowa Górnicza2018.12.13godz. 17.00-18.00

Cena za zajęcia: 30 zł tylko dla studentów UD, 60 zł dla osób spoza UD
Kliknij tutaj
Zbuduj sobe Hollywood. Podstawy tworzenia filmów animowanych z wykorzystaniem klocków LEGODąbrowa Górnicza2018.12.10
godz. 17.00-18.00

Cena za zajęcia: 35 zł tylko dla studentów UD, 60 zł dla osób spoza UD
Kliknij tutaj
Akademia WSB (do 15 kwietnia Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
Wydział Zamiejscowy w Cieszynie

 

 

 

 

 

 

 

ul. Frysztacka 44
43-400 Cieszyn

mgr Marta Pala
tel. 885 882 500
e-mail: cud@wsb.edu.pl

Tak o nas mówią:

Witajcie! Nazywam się Joasia. Na zajęcia w Dąbrowskim Uniwersytecie Dziecięcym uczęszczam już od 4 lat. Mam wszechstronne zainteresowania, jednak największą przyjemność sprawia mi uprawianie sportu. W zeszłym roku rozpoczęłam swoją przygodę z siatkówką, która stała się moją pasją. Moje największe marzenie - zagrać w siatkarskiej reprezentacji Polski i zdobyć Mistrzostwo Świata. Czekam na wykład, który mógłby zainteresować większość DUDusiów „Nauka i sport – to jest to. O niezwykłych możliwościach naszego organizmu oraz o tym, że trening czyni mistrza”. Do zobaczenia na Uniwersytecie"

Asia – studentka 4 roku Uniwersytetu Dziecięcego WSB

"Witajcie! Mam na imię Mateusz, w tym roku skończę 7 lat. Chodzę do zerówki. Od września idę do szkoły. Mam różnorodne zainteresowania - uwielbiam gotować z mamą, zwiedzać (szczególnie zamki). Uczęszczam na robotykę, lubię składać lego. Bardzo lubię muzykę i taniec. Interesuje się astronomią i dinozaurami. Jeszcze nie wiem czym chciałbym zajmować się w przyszłości. Po pierwszych zajęciach na Uczelni wiem, że nauka jest fajna!”

Mateusz 
– student 1 roku Uniwersytetu Dziecięcego WSB

„Uniwersytet Dziecięcy jest dla mnie czymś, czego szukałam dla swojego dziecka. Zaspokaja jego ciekawość, daje odpowiedzi na nurtujące pytania od wykształconych, kompetentnych ludzi. Zajęcia prowadzone są bardzo ciekawie, interaktywnie. Jakub wraca z nich „napełniony” wiedzą, zachęcony do dalszych badań określonego tematu.”

Aleksandra Matkowska 
- mama Kuby

„Nasza córka Ola chodzi na zajęcia UD-u już drugi rok. Chętnie uczestniczy w wykładach, na których uzyskuje wiele ciekawych informacji. Później w czasie zajęć w szkole dzieli się zdobytą wiedzą z kolegami i koleżankami w klasie. Mimo wielu zajęć w tygodniu (szachy, basen, ceramika) Ola chętnie wstaje w soboty, by wziąć udział w wykładach. Najbardziej Oli podobają się zajęcia z grupą Pana Korka, zajęcia dotyczące dinozaurów oraz Internetu. Chętnie też bierze udział w warsztatach. Ola ma na zajęciach swoją grupę zaprzyjaźnionych "Studentów", z którymi zawsze spotyka się na wykładach. Była bardzo zadowolona i dumna, gdy odebrała z rąk Pana Dziekana dyplom ukończenia II roku zajęć. Co do współpracy z nami - Rodzicami, to bardzo fajnie sprawdza się przypomnienie o zajęciach przez maila oraz sms.”

Barbara Cieślar-Kurek 
– mama Oli

Ciekawość, chęć odkrywania i radość z poznawania świata, tego właśnie uczę się od moich małych studentów uczestniczących w prowadzonych przeze mnie zajęciach w ramach Uniwersytetów Dziecięcych. Tym chętniej dzielę się z nimi moją wiedzą i jeszcze chętniej odpowiadam na często bardzo skomplikowane pytania.

dr Paweł Sobczak - 
ekspert z zakresu logistyki i transportu, wykładowca Uniwersytetów Dziecięcych