„Czy trzy cytrzystki grają na cytrze? – mowa ojczysta kręta jak Wisła”

Czy polski jest najtrudniejszym językiem świata? Czy wiesz, co robi chrząszcz w Szczebrzeszynie i dlaczego Sasza szedł suchą szosą? O szeleszczących słowach i łamańcach językowych opowie znany tenor, śpiewak operowy – Oskar Jasiński. Arkana języka polskiego, to wyzwania dla naszego głosu. Jak ćwiczyć dykcję? Jak prawidłowo wydobywać głos? Kto pracuje głosem? Te tajniki zaprezentuje śpiewająco współpracujący z Filharmonią Śląską, Zabrzańską, Sudecką, Kaliską, Świętokrzyską, Gorzowską , I tenor Śląskiej Operetki Kameralnej. Podczas wykładu dzieci zmierzą się z pułapkami języka polskiego, już żadne dwuznaki, takie jak: „cz”, „sz”, „dz”,”rz”, nie będą dla nich takie straszne!