„Człowiek nad i pod ziemią”

Ziemia to bogactwo form i struktur, zaskakujących zjawisk i dynamicznych zmian. Gdy przyjrzeć się im z bliska, odsłaniają swoją moc i piękno. O niezwykłych zjawiskach geologicznych studentom Uniwersytetów Dziecięcych Akademii WSB opowie prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś – wybitny pracownik naukowy, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej i popularyzator nauki.

prof. zw. dr hab. inż. Antoni Tajduś – Od 2005 rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, ponownie wybrany w 2008. Specjalizuje się w mechanice skał i gruntów, budownictwie podziemnym, zastosowaniu metod numerycznych w mechanice skał i gruntów oraz energetyce. Opracował dziewięć patentów (z czego cztery zostały wdrożone) oraz 250 prac naukowo-badawczych i ekspertyz.