XIII Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021 w Dąbrowskim Uniwersytecie Dziecięcym za nami!

W atmosferze ekscytacji i oczekiwania na naukową przygodę nowy rok akademicki 2020/2021 przywitali mali studenci z Dąbrowskiego Uniwersytetu Dziecięcego.

W uroczystości, która odbyła się 26 września 2020 r., udział wzięli przedstawiciele Organizatorów Dąbrowskiego Uniwersytetu Dziecięcego: Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem – Pan dr Marcin Lis, Prodziekan ds. Kształcenia Ustawicznego – Pan Dominik Penar, Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza – Pan Marcin Bazylak oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej – Pani dr Agnieszka Pasternak 

Podczas uroczystości, inaugurującej XIII edycję Dąbrowskiego Uniwersytetu Dziecięcego, studenci I roku otrzymali indeksy oraz złożyli ślubowanie.

Wykład inauguracyjny „Jak działają słowa?” wygłosił wybitny polski językoznawca – prof. dr hab. Jerzy Bralczyk, który zaprosił dzieci do czynnego udziału w spotkaniu. Pojawiło się mnóstwo pytań od najmłodszych, którzy pytali m.in. o to, skąd pochodzi nazwa Dąbrowa Górnicza oraz czy słowa mogą kiedyś wyginąć?

Tegoroczna oferta Dąbrowskiego Uniwersytetu Dziecięcego skierowana jest do dzieci i młodzieży w wieku 6-12 lat. Podczas zajęć słuchacze dowiedzą się m.in.: Jak działają słowa? Jak wygląda praca dziennikarza u podnóża gór? Czy trudno wyprodukować skuteczny lek? Pogoda. Nasz przyjaciel czy wróg? Czy lód może być ciepły?

W tym roku realizację wszystkich wykładów oraz warsztatów w Dąbrowskim Uniwersytecie Dziecięcym zaplanowaliśmy w trybie na żywo, z zachowaniem ponadprzeciętnych, zasad bezpieczeństwa.