X Inauguracja w Dąbrowskim Uniwersytecie Dziecięcym

Chyba żadna grupa studentów nie wita roku akademickiego z takim entuzjazmem. W atmosferze ekscytacji i oczekiwania na naukową przygodę nowy rok akademicki 2017/2018 przywitało blisko 300 małych studentów z Dąbrowskiego Uniwersytetu Dziecięcego. 

 

W uroczystości, która odbyła się 21 października 2017 r., udział wzięli przedstawiciele organizatorów DUD: JM Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej – prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza – Pan Zbigniew Podraza, Przewodnicząca Rady Miejskiej – Pani dr Agnieszka Pasternak, Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej – Pan Marek Węgrzynowicz oraz przedstawiciele Senatu Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Podczas uroczystości, rozpoczynającej jubileuszową – dziesiątą – edycję Dąbrowskiego Uniwersytetu Dziecięcego, studenci I roku otrzymali indeksy oraz złożyli ślubowanie.

Wykład inauguracyjny „Uwaga! Światło!” poprowadził Pan Wiktor Niedzicki – wykładowca akademicki, popularyzator nauki, dziennikarz, autor telewizyjnych programów „Laboratorium” oraz „Kuchnia”.

W ciągu 10 lat działalności w ramach projektu zorganizowano ponad 200 wykładów dla dzieci i dorosłych, zorganizowano blisko 400 spotkań warsztatowych, a z zajęć skorzystało ponad 3000 dzieci.

Dąbrowski Uniwersytet Dziecięcy działający przy Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, który rozpoczął swoją działalność w październiku 2008 r., był pierwszym uniwersytetem dziecięcym w województwie śląskim. Od samego początku projekt wspierany jest przez Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza, który jest oficjalnym współorganizatorem inicjatywy. Patronem honorowym Uniwersytetu jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza – Pan Zbigniew Podraza.

Tegoroczna oferta Dąbrowskiego Uniwersytetu Dziecięcego skierowana jest do dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat. Podczas zajęć słuchacze dowiedzą się m.in. dlaczego samoloty latają, czy Kolumb naprawdę odkrył Amerykę oraz jak okiełznać informacje, by uczyć się efektywniej.