Uprzejmie informujemy, iż – podejmując działania zapobiegawcze rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV2 – Rektor Akademii WSB zdecydowała o zawieszeniu zajęć odbywających się w formie zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich i studentów od jutra tj. 12.03.2020 r. przez okres najbliższych dwóch tygodni tj. do dnia 29.03.2020 r. we wszystkich wydziałach i jednostkach dydaktycznych AWSB, również w Uniwersytetach Dziecięcych Akademii WSB.

 

O szczegółach dalszych działań będziemy Państwa informować na bieżąco w formie komunikatów na stronie głównej Uczelni, stronie internetowej Uniwersytetów Dziecięcych Akademii WSB, poprzez email oraz portal społecznościowy Facebook.

W razie potrzeby prosimy o kontakt:
Dominik Penar –  dpenar@wsb.edu.pl
Karolina Myszyńska – kmyszynska@wsb.edu.pl
Tel.: 32 295 93 15