Szkoła Języków Obcych Akademii WSB zaprasza dzieci i młodzież na kursy języka angielskiego realizowane na materiałach opracowanych przez National Geographic Learning.

Język angielski + Wiedza, Umiejętności, Wartości

Dlaczego warto zacząć już teraz? Od wielu lat prowadząc DUD z niebywałą radością obserwujemy z jakim entuzjazmem i zaangażowaniem nasi młodzi studenci podchodzą do swojej edukacji. Znajomość języków obcych to świat bez granic. Dzieci mają niebywałą łatwość przyswajania nowej wiedzy. Wykorzystujmy zatem ten okres by zaszczepić od najmłodszych lat pasję do nauki języków obcych. O co dbamy? Wszystkie nasze zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych lektorów, którzy posiadają nie tylko niezbędne doświadczenie edukacyjne, ale też i zdolność do podążania za dynamicznym progresem dzieci, za zróżnicowanymi zainteresowaniami, umiejętnościami manualnymi. Uwzględnienie tych czynników pozwala na właściwe zorganizowanie czasu zajęć. Ważnym jest, że… Dzieci dobieramy nie tylko kierując się ich wiekiem, ale też indywidualnymi umiejętnościami. Pracujemy w małych grupach (do 10 osób), a lektor w  konsultacji z metodykiem czuwają nad postępem każdego naszego słuchacza – małego i dużego. W cały proces edukacyjny angażujemy też rodziców/opiekunów i regularnie informujemy ich o wynikach pracy dzieci.  Każdy semestr kończy się wydaniem karty oceny, a na zakończenie kursu słuchacze otrzymują dyplomy. Więcej niż tylko lekcje! Wszystkie zajęcia odbywają się w salach językowych wyposażonych w tablice interaktywne, a materiały na których pracujemy, również w wersji multimedialnej, pozwalają na stały kontakt z językiem – również po zajęciach.

1. Grupa najmłodsza: 5-6-7-latki

Kurs obejmuje 60 spotkań 45 minutowych. Kurs przeznaczony dla dzieci, które rozpoczynają swoją przygodę ze szkołą. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu (poniedziałek i środa) i trwają 45 minut (godz. 15.30 – 16.15). Dzieci pracują na materiałach, które umożliwiają naukę przez zabawę i są  dedykowanych danej grupie wiekowej. Organizacja zajęć pozwala na przyswajanie nowej wiedzy w sposób naturalny, czyli taki w jaki uczą się języka ojczystego. Na tych pierwszych etapach dominuje uczenie przez zabawę. Dzieci uczą się zagadnień gramatycznych intuicyjnie m.in. mówiąc, grając, słuchając. Raz w semestrze organizujemy lekcje pokazowe dla rodziców/opiekunów. Opłata za kurs: 8 x 150 zł (możliwość płatności jednorazowej). Uwaga: Atrakcyjne bonifikaty dla dzieci studentów, absolwetnów i pracowników Akademii WSB oraz studentów Uniwersytetów Dziecięcych Akademii WSB. Prowadzący: mgr Monika Sklorz.
Szczegółowych informacji o kursie udziela: mgr Monika Nierychły, Dyrektor Szkoły Języków Obych mnierychly@wsb.edu.pl tel. 32 295 93 43 Możesz także wypełnić formularz kontaktowy – kliknij tutaj

2. Grupa wiekowa 7-10 (klasy I-IV)

Kurs obejmuje 80 spotkań 45 minutowych. Kurs przeznaczony dla uczniów klas I-III. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 90 minut. (poniedziałek, godz. 16.45 – 18.15) Dzieci pracują na materiałach, które umożliwiają naukę przez zabawę i są  dedykowanych danej grupie wiekowej. Organizacja zajęć pozwala na przyswajanie nowej wiedzy w sposób naturalny, czyli taki, w jaki uczą się języka ojczystego. Na tych pierwszych etapach dominuje uczenie przez zabawę. Dzieci uczą się zagadnień gramatycznych intuicyjnie m.in. mówiąc, grając, słuchając. Raz w semestrze organizujemy lekcje pokazowe dla rodziców/opiekunów. Opłata za kurs: 8 x 180 zł (możliwa płatność jednorazowa). Uwaga: Atrakcyjne bonifikaty dla dzieci studentów, absolwetnów i pracowników Akademii WSB oraz studentów Uniwersytetów Dziecięcych Akademii WSB. Prowadzący: mgr Anna Szczepaniak.
Szczegółowych informacji o kursie udziela: mgr Monika Nierychły, Dyrektor Szkoły Języków Obych mnierychly@wsb.edu.pl tel. 32 295 93 43 Możesz także wypełnić formularz kontaktowy – kliknij tutaj

3. Grupa wiekowa 11-12 (klasy V-VI)

Dla tej grupy wiekowej kurs podzielony na 2 poziomy:

  • Średni
  • Wyższy

Kurs przeznaczony dla uczniów klas IV-VI. Dzieci przystępują do testów poziomujących i po lekcji próbnej są przypisywane do stosownych grup. Zajęcia na poziomie podstawowym odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają  90 minut (80 spotkań 45 minutowych), a na poziomie średnim i wyższym dwa razy w tygodniu po 90 minut (100 spotkań 45 minutowych).   Opłata za kurs: 8 x 225 zł (możliwa płatność jednorazowa) Uwaga: Atrakcyjne bonifikaty dla dzieci studentów, absolwetnów i pracowników Akademii WSB oraz studentów Uniwersytetów Dziecięcych Akademii WSB. Prowadzący: mgr Monika Sklorz.
Szczegółowych informacji o kursie udziela: mgr Monika Nierychły, Dyrektor Szkoły Języków Obych mnierychly@wsb.edu.pl tel. 32 295 93 43 Możesz także wypełnić formularz kontaktowy – kliknij tutaj

4. Grupa wiekowa 13-14 lat

Kurs przeznaczony jest dla uczniów klas VII i VIII . Kurs dla tej grupy wiekowej podzielony jest na 3 poziomy:

  • Podstawowy
  • Średni
  • Wyższy

Młodzi słuchacze przystępują do testów poziomujących i po lekcji próbnej przypisywani są do stosownych grup. Zajęcia odbywają się  raz w tygodniu po 90 minut(poniedziałek i środa, godz. 16.15 – 17.45), razem 120 godzin lekcyjnych). Głównym celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do przystąpienia do EGZAMINU ÓSMOKLASISTY, zatem program nauczania dla każdego z poziomów jest skoncentrowany na umiejętnościach niezbędnych do osiągnięcia możliwie najwyższego wyniku na egzaminie.
Opłata za kurs: 8 x 239 zł Uwaga: Atrakcyjne bonifikaty dla dzieci studentów, absolwetnów i pracowników Akademii WSB oraz studentów Uniwersytetów Dziecięcych Akademii WSB. Prowadzący: mgr Sylwia Pucher.
Szczegółowych informacji o kursie udziela: mgr Monika Nierychły, Dyrektor Szkoły Języków Obych mnierychly@wsb.edu.pl tel. 32 295 93 43 Możesz także wypełnić formularz kontaktowy – kliknij tutaj

Ważne informacje: Słuchacze każdej z grup pracują na materiałach dopasowanych nie tylko do swojej grupy wiekowej ale też i do indywidualnych umiejętności. Nacisk kładziemy głównie na umiejętności praktyczne i umiejętność komunikacji w języku obcym. W oparciu o zasady metody CLIL (Content and Language Integrated Learning), która integruje kształcenie przedmiotowo-językowe przy jednoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny różnych przedmiotów w oparciu elementy języka obcego, dbamy o wszechstronny rozwój naszych słuchaczy. Rozwijamy tym samym obszar tematyczny, w którym uczniowie poruszają się swobodnie w mowie i piśmie. Metoda ta jest rekomendowana przez Komisję Europejską na rzecz promowania nauki języków obcych i różnorodności językowej. Jako jedne z kluczowych cech tej metody wymieniane są: – systematyczna praca w grupie, – dobór ćwiczeń do różnych poziomów inteligencji słuchaczy, – różnorodność kanałów sensorycznych, źródeł i materiałów. Adaptacja tej metody na potrzeby prowadzonych przez nas zajęć daje nam pewność, ze zajęcia nie będą monotonne. Pracujemy z naszymi słuchaczami w grupach roboczych, przygotowujemy prezentacje i warsztaty, wykorzystujemy muzykę, obrazy, ruch, multimedia. Wszystko to pozwala nam na osiąganie wysokich efektów kształcenia. Otwórz swojemu dziecku drzwi do świata bez granic.