„Magnetyzm – magia przyciągania”

Czym jest pole magnetyczne? Gdzie można znaleźć bieguny? Jak naukowo można sprawić, by coś lewitowało? To tylko niektóre z zagadnień poruszanych na zajęciach poświęconych magnesom. A od nich już tylko mały kroczek do wynalezienia prądu. Na wykład siłą prawdziwego naukowca przyciąga dzieci Pani mgr Marta Koplejewska.