„NIE-zwykła woda”

Woda. Wiemy, że może występować w stanie lotnym, ciekłym i stałym, ale że może tańczyć? Czy wiemy, że istnieją ciecze, które w niemal magiczny sposób, zmieniają się w ciało stałe? Mogą się też „kruszyć”, ale gdy przestaniemy je ruszać spłyną nam między palcami… To nie magia, a nauka.

Dla dr inż. Pawła Sobczaka eksperymenty są pretekstem do zaintrygowania dziecka i wprowadzenia go w niezwykły świat nauki. Ekspert buduje zainteresowanie światem fizyki, wykonując doświadczenia – zaprasza do tańca wodę, magicznie kształtuje jej strumień, zmienia stany skupienia i pokazuje niezwykłe oblicze zwykłej na pozór wody.

Wykładowca w Katedrze Logistyki i Transportu Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Jego działalność naukowa obejmuje między innymi zagadnienia logistyki, magazynowania oraz konstrukcji i eksploatacji maszyn transportowych. Od 2014 roku systematycznie prowadzi warsztaty, wykłady dla dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Oprócz doświadczenia w pracy ze studentami, posiada również bogate doświadczenie w pracy z uczniami, jako nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych w zawodzie „Technik eksploatacji portów i terminali” oraz jako wieloletni wykładowca Uniwersytetów Dziecięcych. Jest również współautorem programu nauczania w zawodzie „Technik transportu drogowego”, a także recenzentem etapu praktycznego i teoretycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie „Technik eksploatacji portów i terminali” oraz autorem zestawu egzaminacyjnego potwierdzającego kwalifikację „A.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach”. Prowadzone wykłady: „Czy Calineczka może być silniejsza od Pudziana?”, „Każdy z nas jest logistykiem, choć może o tym nie wie”, „Jak coś podnieść, przenieść, zrzucić, no i rączek nie zabrudzić”.