„O zorzy polarnej, szalonych mostach i niezwykłych zdolnościach nietoperzy
”

Czym jest zorza polarna? Jak działa słuch nietoperza? Czy zwierzęta mogą przewidzieć trzęsienie ziemi? Podczas wykładu prof. Andrzej Katunin opowie o zjawiskach fizycznych w oparciu o zachodzące w przyrodzie zjawiska. Dzieci dowiedzą się czym są drgania mechaniczne i akustyczne. Okryją, że wszystko w świecie wibruje. Jaka jest siła drgań? Co je powoduje? Czy drgania są niebezpieczne? Ekspert przedstawi zjawisko rezonansu mechanicznego oraz postacie drgań własnych, a także drgania akustyczne w odniesieniu do muzyki i akustyki. Dzieci usłyszą o nietoperzach, ich wrażliwości na drgania i wykorzystaniu tej zdolności przez ludzi. Na koniec „drgającego” wykładu słuchacze dowiedzą się, co to wszystko ma wspólnego z zorzą polarną.