„Po co Polsce wojsko? Ludzie do zadań specjalnych”

Po co Polsce wojsko? Czym zajmują się żołnierze w czasie pokoju? W jaki sposób dbają o nasze bezpieczeństwo w kraju i za granicą? O życiu i wyzwaniach „ludzi do zadań specjalnych” opowiedzą gen. Roman Polko i dr Paulina Polko.

gen. dyw. (rez.) dr inż. Roman Polko – komandos, dwukrotny dowódca elitarnej jednostki GROM, doktor zarządzania. Kierował zagranicznymi misjami wojennymi i stabilizacyjnymi. Doradzał Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy oraz Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawach zwalczania terroryzmu i bezpieczeństwa. Był zastępcą Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Doradza menedżerom i kadrze kierowniczej czołowych polskich i zagranicznych firm i korporacji w kwestiach przywództwa, budowania zespołu i rozwiązywania sytuacji kryzysowych. Maratończyk, triathlonista, uczestnik charytatywnych meczów Hokejowej Reprezentacji Artystów Polskich.  Współautor i autor książek: „Gromowładny”, „GROM w działaniach przeciwterrorystycznych”, „Armia instrukcja obsługi”, „RozGROMić konkurencję”, „Szefologika, czyli logika szefowania”, „Bezpiecznie już było”.

dr Paulina Polko –  politolog, dr nauk humanistycznych, kierownik Katedry Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Akademii WSB, Rzecznik Prasowy Akademii WSB.  Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych) i Collegium Civitas (socjologia) oraz prestiżowych kursów i szkoleń z zakresu bezpieczeństwa narodowego w Izraelu i Niemczech. Gościnny wykładowca na Uniwersytetach w Liechtensteinie, Tbilisi i Armenii.
Zanim na stałe zajęła się działalnością naukową, była urzędnikiem i analitykiem w Kancelarii Prezydenta RP i Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.
Od prawie dziesięciu lat bada naukowo przywództwo w organizacjach kryminalistycznych (m.in. mafia włoska i polska oraz Al.-Quaeda i ISIS) porównując metody i techniki stosowane przez ich liderów z działaniami podejmowanymi przez przywódców legalnie działających organizacji gospodarczych oraz służb mundurowych (kilkanaście publikacji naukowych). Ostatnio zajmuje się szczególnie wpływem nowych technologii na charakter współczesnych konfliktów zbrojnych (wojna informacyjna) oraz organizacji biorących w niej udział.
Jest również współautorką dwóch książek z zakresu nowoczesnego zarządzania z wykorzystaniem doświadczeń służb mundurowych i reagowania kryzysowego: Rozgromić konkurencję i Szefologika. Za chwilę w księgarniach ukaże się Jej najnowsza pozycja popularno-naukowa „Bezpiecznie już było”.