dr hab. Armand Cholewka

Przez ponad 10 lat pracy zawodowej zajmuje się szeroko rozumianym wykorzystaniem metod fizycznych w diagnostyce medycznej oraz terapii. Prowadzi wykłady, ćwiczenia oraz laboratoria z zakresu biomedycznych aplikacji praw fizyki oraz fizyki medycznej. Od roku 2011 jest Prezesem Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej. Należy do grona ekspertów powołanych przez Ministerstwo Zdrowia do wypracowania standardów kształcenia na tym kierunku.

Doświadczony wykładowca Uniwersytetów Dziecięcych. Od 2012 roku systematycznie prowadzi wykłady w Uniwersytetach Dziecięcych działających na terenie całego kraju m.in. sieć Uniwersytetów Dziecięcych WSB, Śląskie Uniwersytet Dzieci. Przykładowa tematyka wykładów: „Co nas ziębi, a co grzeje? Temperatura naszego ciała”, „Fabryka Zwana Organizmem”.

dr hab. Armand Cholewka

dr hab. Armand Cholewka