dr Jacek Francikowski

Biolog, doktor w Katedrze Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska. Popularyzator nauki. Polem jego zainteresowań są fizjologia człowieka i owadów, neurobiologia, etologia, ewolucjonizm, historia i filozofia nauki. Założyciel Akademii Młodych Biologów „Lykeion”. Od 2010 roku organizator Tygodnia Mózgu w Katowicach, a od 2012 współorganizator Ogólnokrajowej Konferencji Arthropod.

Współpracownik Uniwersyteckiego Towarzystwa Naukowego, w ramach którego organizuje i prowadzi zajęcia dla szkół. Wieloletni (od 2012 r.) wykładowca Uniwersytetów Dziecięcych. Przykładowe tematy wykładów: „Żołnierze i królowa, czyli jak żyją mrówki?”, ‘Organizmy świecące w ciemnościach”.

dr Jacek Frankowski

dr Jacek Frankowski