dr Monika Paluch-Ferszt

Monika Paluch–Ferszt jest doktorem w Zakładzie Fizyki Jądrowej i Jej Zastosowań Uniwersytetu Śląskiego. Zawodowo pełni funkcję projektantki, elektronika i informatyka w firmie EX.T. Jest jedyną Polką w międzynarodowym projekcie AutoQuad, który zajmuje się projektowaniem kontrolerów lotu dronów. Ukończyła kurs pedagogiczny oraz posiada znaczne doświadczenie dydaktyczne zdobyte w trakcie pokazów, warsztatów i wykładów dla dzieci, młodzieży i studentów. Prelegentka Uniwersytetu Śląskiego Dzieci oraz licznych festiwali nauki. Organizatorka konferencji naukowych i pokazów dydaktycznych. Prywatnie fotograf, modelarz, podróżniczka.

dr Monika Paluch-Ferszt

dr Monika Paluch-Ferszt