mgr Marta Koplejewska

Oligofrenopedagog i nauczyciel fizyki z kilkuletnim stażem pracy, wykładowca akademicki oraz popularyzatorka nauki w Uniwersytetach Dziecięcych. Praca z dziećmi i młodzieżą jest dla niej wielką pasją. Lubi nowe wyzwania oraz stosuje niekonwencjonalne metody nauczania. Przygotowywała uczniów do wielu konkursów, w których osiągnęli wysokie lokaty. Pracę traktuje bardzo odpowiedzialnie, a zdobyta wiedza i uśmiech dziecka jest dla niej największą nagrodą. Prowadzone wykłady: „Czy niemożliwe jest możliwe – fizyka w świecie baśni”, „W stronę tęczy… – o zjawiskach świetlnych”.

mgr Marta Koplejewska

mgr Marta Koplejewska