prof. dr hab. inż. Andrzej Katunin

Profesor nadzwyczajny w Instytucie Podstaw Konstrukcji Maszyn na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej. Ukończył magisterium w zakresie Komputerowego Wspomagania Projektowania i Eksploatacji Maszyn. Od 2008 roku pracuje na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej, gdzie w 2012 roku ukończył doktorat w zakresie Mechaniki Kompozytów, a w 2015 roku habilitację w zakresie Badań Nieniszczących Materiałów. Do jego zainteresowań naukowych należą zagadnienia związane z mechaniką materiałów kompozytowych, oceną mechanizmów ich degradacji oraz badań nieniszczących. Autor lub współautor ponad 150 publikacji naukowych, w tym trzech książek. Laureat licznych nagród naukowych, w tym dwukrotny laureat konkursu na artykuł popularnonaukowy „Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach”, dwukrotny stypendysta programu Start Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, dwukrotny laureat nagrody Fiata za pracę magisterską i doktorską. Od 2011 roku wykładowca Uniwersytetów Dziecięcych WSB.

Prowadzone wykłady:

Wykład pt. „Odnaleźć piękno w matematyce – geometria fraktalna”

Istnieje stereotyp, że matematyka jest nauką niezwykle nudną i nie może zaoferować nic, poza kilometrami wzorów. Nic bardziej mylnego! Czym są fraktale? Jeszcze 100 lat temu uważano je za dziwolągi i odsuwano na sam koniec tworów matematycznych. Dziś są używane w wielu dziedzinach nauki i inżynierii, a ponadto zachwycają swym pięknem nie tylko inżynierów, ale także młodych studentów! W ramach wykładu wyjaśniamy co to są fraktale i gdzie spotykają się w naszym życiu codziennym. Następnie przedstawiane są sylwetki najważniejszych naukowców zajmujących się geometrią fraktalną oraz fraktale przez nich stworzone. Następnie omawiana jest obecność fraktali w architekturze, sztuce oraz nowoczesnych rozwiązaniach inżynierskich. Pokazany jest związek geometrii fraktalnej z Teorią Chaosu. Omawiana jest również geometria w wyższych wymiarach geometrycznych (przestrzeń czterowymiarowa i wyższe), jak interpretować takie przestrzenie oraz jak wyglądają fraktale wielowymiarowe, pokazane zostaną również prace autorskie.

Wykład pt. „Inteligentne materiały – czy potrafią myśleć”

Jak wygląda zbrojny kompozyt polimerowy? Jak się go wytwarza? Dlaczego coraz częściej jest stosowany zamiast materiałów konwencjonalnych? Młodym studentom zostaną wyjaśnione zalety i wady stosowania tych materiałów. Każdy z uczestników wykładu będzie miał okazję obejrzeć jak kompozyt pęka i co ciekawego można zobaczyć w jego przełomie. Zostanie omówione zastosowanie kompozytów w najbardziej odpowiedzialnych konstrukcjach m.in. w samolotach i helikopterach, jachtach i dużych statkach, nowoczesnych samochodach użytkowych i bolidach wyścigowych. W ostatniej części wykładu zostaną przedstawione kompozyty inteligentne posiadające zatopione elektroniczne układy pomiarowe oraz wykonawcze, przedstawione zostaną potencjalne zastosowania w lotnictwie i jak kompozyty inteligentne mogą wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa lotów. Wykład zawierać będzie również demonstrację próbek niektórych materiałów kompozytowych.

Wykład pt. „Gdzie prowadzą czarne dziury i czy możliwe są podróże w czasoprzestrzeni?”

Wykład rozpoczyna się od najważniejszych osiągnięć w zakresie badań kosmosu, krótko omawiane jest Prawo Powszechnego Ciążenia i sylwetka Newtona, „czarne gwiazdy” Mitchella oraz wybrane zagadnienia Teorii Względności i sylwetka Einsteina. Następnie omawiane są zagadnienia dotyczące powstania i ewolucji Wszechświata, scenariusze jego dalszego losu. Szczegółowo omawiane jest powstawanie i ewolucja gwiazd oraz sposoby powstawania czarnych dziur. Następnie omawiana jest budowa i zasada działania czarnej dziury. Rozważane są pytania „Co się stanie jeżeli znajdziemy się w pobliżu czarnej dziury albo w jej środku?”, „Gdzie prowadzi czarna dziura?”, „Czy możliwe są podróże w czasoprzestrzeni?”, „Czy można przez czarną dziurę do Wszechświata równoległego?”. Rozważania są poparte teoriami największych specjalistów w dziedzinie kosmologii i fizyki teoretycznej. Wykład zawiera wiele realistycznych symulacji komputerowych z efektami dźwiękowymi, które przedstawiają omawiane zjawiska, m.in. Wielki Wybuch, ewolucja gwiazd, powstawanie i działanie czarnych dziur.

Wykład pt. „O zorzy polarnej, szalonych mostach i niezwykłych zdolnościach nietoperzy
”

Czym jest zorza polarna? Jak działa słuch nietoperza? Czy zwierzęta mogą przewidzieć trzęsienie ziemi? Podczas wykładu prof. Andrzej Katunin opowie o zjawiskach fizycznych w oparciu o zachodzące w przyrodzie zjawiska. Dzieci dowiedzą się czym są drgania mechaniczne i akustyczne. Okryją, że wszystko w świecie wibruje. Jaka jest siła drgań? Co je powoduje? Czy drgania są niebezpieczne? Ekspert przedstawi zjawisko rezonansu mechanicznego oraz postacie  drgań  własnych,  a  także  drgania  akustyczne  w  odniesieniu  do  muzyki  i  akustyki.  Dzieci usłyszą o nietoperzach, ich wrażliwości na drgania i wykorzystaniu tej zdolności przez ludzi. Na koniec „drgającego” wykładu słuchacze dowiedzą się, co to wszystko ma wspólnego z zorzą polarną.

prof. dr hab. inż. Andrzej Katunin

prof. dr hab. inż. Andrzej Katunin