prof. dr hab. inż. Marek Sitarz

Kierownik Katedry Transportu Szynowego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Ekspert w zakresie transportu szynowego, zintegrowanych systemów transportowych oraz logistyki w Transporcie. Posiada wieloletnie doświadczenie naukowo-dydaktyczne. Odbył staże naukowo-dydaktyczne we Włoszech, w Rosji, Wielkiej Brytanii.

Kierownik lub uczestnik około 150 prac dla polskich i zagranicznych zakładów przemysłowych (Alstom, Siemens, Bombardier, Plasser&Theurer, Lucchini, Bumar, Griffin, Pkp, Huta Bankowa), kierownik grantów Komitetu Badań Naukowych, projektów dla Ministerstwa Transportu, członek Prezydium Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk, Przewodniczący Sekcji Technicznych Środków Transportu, koordynator Polskiej Platformy Technologicznej Transportu Szynowego, organizator wielu międzynarodowych i krajowych konferencji naukowo-technicznych.

Od 2013 systematycznie prowadzi wykłady popularnonaukowe w ramach Uniwersytetów Dziecięcych . Tematyka wykładów związana jest zainteresowaniami naukowymi Pana Profesora (Projektowanie i eksploatacja pojazdów, Zintegrowane systemy transportowe, Logistyka w transporcie) ale również wielką pasją – filatelistyką i numizmatyką. Przykładowa tematyka wykładów: „Czy każdy może być wynalazcą?”, „Myszka Miki, Kaczor Donald i Pies Pluto, czyli filatelistyka dla najmłodszych”.

prof. dr hab. inż. Marek Sitarz

prof. dr hab. inż. Marek Sitarz