prof. nadzw. dr hab. Eugenia Rostańska

prof. nadzw. dr hab. Eugenia Rostańska – profesor Katedry Pedagogiki Akademii WSB. Polonista, pedagog. Doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie pedagogiki, ze specjalnością edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Zakres zainteresowań naukowych to zagadnienia związane z edukacją dziecka, kompetencjami językowymi w edukacji, komunikacją edukacyjną i dojrzewaniem do bycia nauczycielem, a także funkcjonowaniem uczniów w systemie edukacji, w aspekcie rzeczywistym i jego rezultatach. Autorka ośmiu monografii naukowych, licznych artykułów i opracowań badawczych. Od 1994r. Ekspert MEN – rzeczoznawca podręczników i programów szkolnych. Wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej. Członek rad naukowych czasopism pedagogicznych w Polsce, na Słowacji i Ukrainie. Nauczyciel dyplomowany.

prof. nadzw. dr hab. Eugenia Rostańska

prof. nadzw. dr hab. Eugenia Rostańska