„Przyjaźnie w świecie zwierząt”

Ludzie komunikują się i działają razem w różnych sytuacjach. Często robią to nawet, jeśli się nie znają. Podobnie dzieje się w przypadku osobników innych gatunków. Do niezwykle ciekawych zjawisk należą pozytywne i zażyle relacje pomiędzy osobnikami różnych gatunków zwierząt – są to np: mrówki i mszyce, ryby i ukwiały czy przeżuwacze i żyjące w nich mikroorganizmy. Przyjrzymy się im bliżej, by przekonać się, jak cenione są w przyrodzie zaufanie i współpraca. Dowiemy się dlaczego zwierzęta sobie pomagają i jakie niezwykłe zjawiska mogą z tego wynikać. O niezwykłych relacjach pomiędzy zwierzętami opowie dr Jacek Francikowski.