Wykład jest swoistą wyprawą w przestrzeń muzyki wokalnej, w której pogodny i sielankowy charakter przeplata się z dramaturgią i nostalgią. Twórczość Stanisława Moniuszki skutecznie opiera się upływowi czasu i zachowuje swoją atrakcyjność także dla współczesnych odbiorców. Wykład poprowadzi prof. Mirosław Kisiel.