Czym jest sztuczna inteligencja? Jaki ludzkość ma z niej pożytek i w jakim celu stara się ją rozwijać? Z jakimi zagrożeniami wiąże się jej dalsze doskonalenie? Czy sztuczna inteligencja zdoła we wszystkim zastąpić człowieka? Studencie aktualne odpowiedzi na te pytania znajdziesz podczas wykładu dr inż. Karola Jędrusiaka.