Dobry start w przyszłość!
Ufunduj Indeks dzieciom z Domów Dziecka

Ufunduj Indeks Dąbrowskiego Uniwersytetu Dziecięcego dzieciom z Domów Dziecka i Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych z Zagłębia Dąbrowskiego.

Dzieciństwo to jeden z najpiękniejszych etapów ludzkiego życia. To okres poznawania i odkrywania świata. Uniwersytety Dziecięce Akademii WSB od 2003 roku, systematyczne rozwijają pasje, zainteresowania oraz wiedzę małych Studentów. Wzbudzamy zainteresowanie poprzez prowadzenie pasjonujących wykładów, warsztatów oraz wizyt studyjnych.

Chcemy, aby każde dziecko miało zapewniony dobry start w przyszłość. Stąd powstał pomysł na akcję „Ufunduj Indeks dla dzieci z Domów Dziecka”. Wspólnie możemy pomóc dzieciom budować swoją przyszłość. Wesprzyj akcję i podaruj Indeks, aby jak najwięcej dzieci mogło zostać studentami Dąbrowskiego Uniwersytetu Dziecięcego!