Od 2016 roku Akademia WSB prowadzi zajęcia popularyzujące czytelnictwo wśród najmłodszych. Zajęcia przygotowywane są przez pracowników Uczelni, którzy – jako wolontariusze – występują w roli lektorów i animatorów spotkań.

Ideą spotkań Akademia WSB Czyta Dzieciom jest  wspieranie rozwoju intelektualnego oraz emocjonalnego dzieci poprzez wspólne czytanie i obcowanie z wartościową literaturą.
Podczas zajęć pracownicy Akademii WSB prezentują słuchaczom najbardziej  wartościowe, często nagradzane na całym świecie, dzieła literatury dziecięcej i młodzieżowej. Czytaniu towarzyszą gry, zabawy i konkursy.
Podczas zajęć tworzy się wyjątkowa przestrzeń, aktywująca dzieci i wyzwalająca ich kreatywność do działań artystycznych, kształtująca umiejętności wyrażania siebie i budująca poczucie własnej wartości.

Dotychczas w roli lektorów zajęć WSB Czyta Dzieciom wystąpili m.in. Rektor Akademii WSB – prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. Eugenia Rostańska, prof. Marek Walancik, prof. Marek Sitarz, dr Marcin Lis, dr inż. Karolina Lubieniecka-Kocoń, dr Rafał Rębilas, dr inż. Paweł Sobczak, mgr Agnieszka Dymek, mgr Dominik Penar, mgr Anna Giertler, mgr Alina Jagusiak, mgr Katarzyna Łopacińska, mgr Agnieszka Szostak.

Spotkania – realizowane cyklicznie co kilka tygodni – odbywają się w Bibliotece Akademickiej WSB (ul. Cieplaka 1c, 3 piętro) w tzw. strefie relaksu.
Udział w zajęciach zawsze jest bezpłatny,
a na wspólne czytanie zapraszamy wszystkich chętnych, także dzieci które nie są studentami Uniwersytetów Dziecięcych Akademii WSB.

Rok akademicki 2018/2019:

spotkanie 1 – środa 14 listopad 2018 r. – sprawdź szczegóły: KLIKNIJ TUTAJ

spotkanie 2 – środa 24 stycznia 2019 r. – sprawdź szczegóły: KLIKNIJ TUTAJ