Wysokość opłat za udział w projekcie Uniwersytety Dziecięce Akademii WSB w roku akademickim 2018/2019 :

Dąbrowa Górnicza
Cena podstawowa za udział w 10 wykładach Uniwersytetu Dziecięcego WSB: 300 zł

BONIFIKATY:
1.  Bonifikata dla osób, które zgłoszą swój udział i dokonają płatności po 15 lipca 2018 r. oraz udzielą zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz na przetwarzanie wizerunku (punkty 14, 15 i 17 w formularzu zgłoszeniowym) -130 zł.

Dodatkowo:
2. Bonifikata za kontynuację nauki (dla absolwentów edycji 2017/2018) – 30 zł
albo
3. Bonifikata dla studentów i absolwentów Akademii WSB – 20 zł
albo
4. Bonifikata dla dzieci pracowników Akademii WSB – 50 zł

 

Uwaga: Bonifikaty 2, 3 i 4 nie łączą się.

 

Uniwersytety Dziecięce Akademii WSB działające w gminach:
Bobrowniki, Cieszyn, Czeladź, Łazy, Mierzęcice, Myszków, Ogrodzieniec, Ożarowice, Psary, Siemianowice Śląskie, Sławków, Świętochłowice, Zawiercie, Żywiec
Cena podstawowa za udział w 10 wykładach Uniwersytetu Dziecięcego WSB: 200 zł

BONIFIKATY:
1.  Bonifikata dla osób, które zgłoszą swój udział i dokonają płatności po 15 lipca 2018 r. oraz udzielą zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz na przetwarzanie wizerunku (punkty 14, 15 i 17 w formularzu zgłoszeniowym) -80 zł

Dodatkowo:
2. Bonifikata za kontynuację nauki (dla absolwentów edycji 2017/2018) – 30 zł
albo
3. Bonifikata dla studentów i absolwentów Akademii WSB – 20 zł
albo
4. Bonifikata dla dzieci pracowników Akademii WSB – 30 zł

Uwaga: Bonifikaty 2, 3 i 4 nie łączą się.

Opłata uprawnia do korzystania z wykładów Uniwersytetu Dziecięcego Akademii WSB w danym mieście oraz korzystania z zajęć warsztatowych na preferencyjnych warunkach.

 

Uniwersytety Dziecięce Akademii WSB działające w gminie Wolbrom:
zajęcia bezpłatne (na podstwie warunków współpracy Akademii WSB z Urzędem Gminy Wolbrom); decyduje kolejność zgłoszeń.
Aby zgłosić dziecko na Uniwersytet Dziecięcy Akademii WSB w Wolbromiu, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego – KLIKNIJ TUTAJ.