„Ortografia na wesoło”- Świętochłowice 

Figle z ortografią. Jak zapamiętać reguły ortografii i interpunkcji? Gdzie postawić przecinek? Jakie skróty nie mogą się obejść bez kropki? Studentów od klasy III Szkoły Podstawowej zapraszamy na cykl spotkań z ortografią, który poprowadzi pani Julia Rott-Urbańska. Podczas zajęć uczestnicy poznają reguły i wyjątki ortograficzne. Udział w zajęciach wpłynie na zwiększenie zakresu wiedzy i umiejętności dziecka w poprawnym posługiwaniu się językiem polskim.

Warsztaty odbywać się będą w środy: 4.04.2018 r., 11.04.2018 r., 18.04.2018 r., 25.04.2018 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Świętochłowicach ul. Harcerska 1 w godz. 17.00-18.00.

Koszt udziału w zajęciach: 30 zł/ 4 spotkania.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o rezerwacje on-line: KLIKNIJ TUTAJ

Warunki uczestnictwa: Grupa może liczyć maksymalnie 15 osób.
O przyjęciu do grupy warsztatowej decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o wypełnienie krótkiej rejestracji on-line.
W przypadku rezygnacji z warsztatów prosimy o informacje telefoniczną: 32 295 93 15.

Prosimy oczekiwać na potwierdzenie mailowe o zakwalifikowaniu dziecka do grupy warsztatowej.

Opłatę należy wnieść do 3 dni od informacji o rezerwacji miejsca na zajęciach (prosimy o przesyłanie scanu dowodu wpłaty lub informacji o uregulowaniu należności). W przypadku braku wpłaty w terminie 3 dni, rezerwacja miejsca na warsztatach ulega anulowaniu, a do uczestnictwa w zajęciach zapraszane są dzieci z listy rezerwowej. W przypadku rezygnacji z udziału w danym warsztacie opłata za warsztat nie podlega zwrotowi. Dane do przelewu: konto Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej ING Bank Śląski S.A. o/Dąbrowa Górnicza 64 1050 1272 1000 0008 0063 3554. W tytule przelewu należy wpisać nazwę zajęć „Ortografia oraz imię i nazwisko Studenta, Dąbrowa Górnicza”. Potwierdzenie dokonania opłaty proszę przesłać na adres: emadej@wsb.edu.pl.

W przypadku rezygnacji z udziału w danych zajęciach opłata za warsztat nie podlega zwrotowi.