Uniwersytet Dzieciecy w ŻywcuUniwersytet Dziecięcy w Żywcu, działający przy Wydziale Zamiejscowym Wyższej Szkoły Biznesu w Żywcu, który powstał w marcu 2012 r.

Patronem honorowym Uniwersytetu Dziecięcego w Żywcu jest p. Antoni Szlagor, Burmistrz Miasta Żywiec.

Cel: Głównym celem inicjatywy jest pomoc w rozwoju potencjału twórczego i intelektualnego dzieci w wieku 6-12 lat; rozbudzenie aktywności poznawczej; przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu różnych dziedzin nauki.

Adresaci: Wykłady i warsztaty w ramach Uniwersytet Dziecięcego w Żywcu skierowane są do dzieci w wieku 6-12 lat. Drzwi Uniwersytetu stoją otworem dla wszystkich dzieci ciekawych świata, niebojących się zadawać pytań i poszukiwać rozwiązań dla swoich wątpliwości.

 

Forma: Zajęcia w ramach Uniwersytetu Dziecięcego odbywają się w formie wykładów i warsztatów. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu, w sobotę (poza okresem wakacyjnym) i trwają 60 min. Dla zainteresowanych organizowane są fakultatywne warsztaty praktyczne, w których uczestniczą małe, 15-20 osobowe grupy. Wszystkie zagadnienia prezentowane są w sposób przystępny i atrakcyjny dla dzieci. Dzieci mają możliwość aktywnego, bezpośredniego uczestnictwa w zajęciach oraz zadawania prowadzącym pytań.

 

Tematyka: Tematem zajęć są zagadnienia z różnych dziedzin nauki (nauki przyrodnicze, formalne, humanistyczne, społeczne i politechniczne). Celem tak zróżnicowanego programu jest pokazanie dzieciom rozmaitych dziedzin wiedzy i zachęcenie ich do rozwijania wiedzy również w tych tematach, które do tej pory nie były dla nich interesujące, a nawet takich, które odbierane były przez nie jako szczególnie trudne i zniechęcające.

 

Indeks i dyplom: Każdy student Uniwersytetu otrzymuje indeks, do którego zbiera zaliczenia z zajęć. Na zakończenie roku akademickiego Studenci nagradzani są dyplomami.

 

Regulamin Uniwersytetu Dziecięcego w Żywcu

§1 Uniwersytet Dziecięcy w Żywcu działa w Żywcu od października do czerwca każdego roku szkolnego

§2 Studentem Uniwersytetu Dzicięcego w Żywcu może zostać każde dziecko, które jest uczniem szkoły podstawowej, a więc jest w wieku 6-12 lat. Warunkiem uczestnictwa w programie jest zgłoszenie dziecka przez rodzica lub opiekuna prawnego poprzez wypełnienie deklaracji uczestnictwa. O zapisaniu dziecka na wykłady zdecyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc jest ograniczona.

§3 Udział w zajęciach organizowanych w ramach Uniwersytetu Dziecięcego w Żywcu jest płatny w wysokości 50 złotych/semestr.

§4 Wykłady w ramach Uniwersytetu Dziecięcegow Żywcu odbywają się w Klubie Śrubka w Żywcu (ul. Grunwaldzka 13, 34-300 Żywiec)

§5 Zajęcia odbywają się w czasie wolnym od nauki szkolnej, w soboty. Wykłady trwają 60 minut.

§6 Organizator może zastrzec sobie możliwość zmiany terminów, miejsca i tematyki zajęć. Każdorazowo, po dokonaniu zmiany, odpowiednia informacja będzie wysłana e-mailem lub poprzez wiadomość sms na adresy rodziców uczestników programu, podane w formularzu rejestracyjnym. Aktualne informacje są zamieszczone na stronie internetowej: www.wsb.edu.pl/UD

§7 Komunikacja z rodzicami uczestników Uniwersytetu Dziecięcego w Żywcu odbywa się poprzez internet drogą mailową oraz w uzasadnionych przypadkach telefonicznie.

§8 Studenci są zobowiązani przyjeżdżać na zajęcia punktualnie i zachowywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi w Szkole. W czasie zajęć i wykładów studenci nie mogą samowolnie opuszczać sal wykładowych/warsztatowych. Po zajęciach dzieci są odbierane przez rodziców/opiekunów z sali, w której odbywały się zajęcia. Uczestnicy są zobowiązani do stosowania się do poleceń wykładowców i opiekunów. W przypadku rażącego naruszania przez dziecko zasad współżycia społecznego i norm kultury osobistej może nastąpić skreślenie dziecka z listy studentów. Opiekę nad studentami podczas wykładu sprawują rodzice/prawni opiekunowie.

§9 Studenci Uniwersytetu Dziecięcego w Żywcu otrzymują imienne indeksy, w których zbierają zaliczenia w postaci pieczątek z poszczególnych wykładów. Uczestnicy na zakończenie roku akademickiego otrzymują certyfikaty  Uniwersytetu Dziecięcego. Osoby, które zbiorą odpowiednią (minimum 80% obecności) ilość pieczątek otrzymają certyfikaty z wyróżnieniem.

Na zajęcia Uniwersytetu Dziecięcego WSB przyjmowane są dzieci w wieku min. 6 lat (zerówka). Liczba miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu do grupy studentów decyduje kolejność rejestracji i wnoszenia opłat.

Aby zgłosić dziecko na Uniwersytet Dziecięcy WSB, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowegoKLIKNIJ TUTAJ.

 

W roku akademickim 2018/2019 obowiązują następujące opłaty:

Cena podstawowa za udział w 10 wykładach Uniwersytetu Dziecięcego WSB: 200 zł

BONIFIKATY:

  1.  Bonifikata 50% dla osób, które zgłoszą swój udział i dokonają płatności do dnia 30 czerwca 2018 r. oraz udzielą zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz na przetwarzanie wizerunku (punkty 14, 15 i 17 w formularzu zgłoszeniowym) -100 zł
  2.  Bonifikata za kontynuację nauki (dla absolwentów edycji 2017/2018) – 30 zł
  3.  Bonifikata dla studentów i absolwentów Akademii WSB (przysługuje jednorazowo, niezależnie od liczby dzieci) – 20 zł
  4.  Bonifikata dla dzieci pracowników Akademii WSB – 30 zł

Uwaga: Bonifikaty 2, 3 i 4 nie łączą się.

Plan zajęć Uniwersytetu Dziecięcego w Żywcu na rok akademicki 2017/2018 obejmuje minimum 10 godzinnych wykładów z różnych dziedzin nauki, które odbędą się w Klubie Śrubka w Żywcu (ul. Grunwaldzka 13, 34-300 Żywiec), raz w miesiącu w soboty w godzinach od 14.00–15.00*.

Wykłady prowadzone przez pracowników naukowych z całej Polski przygotowane są z myślą o dzieciach i ich umiejętnościach poznawczych. Dlatego też podczas zajęć wykorzystywane są liczne pomoce dydaktyczne (eksponaty, prezentacje, filmy) oraz formy (rozmowy, pytania, dyskusje, eksperymenty, doświadczenia), dzięki czemu najmłodsi pasjonaci nauki mogą lepiej zrozumieć prezentowany temat.

Data Godz. Tytuł wykładu Prowadzący Opis wykładu
14.10.2017 14.00 Pogadaj z gadem Izabela Sadza Podczas spotkania pani Izabela Sadza opowie dzieciom o zwyczajach i ciekawostkach związanych z gadami. Gośćmi specjalnymi wykładu będą najprawdziwsze węże! Mali studenci zobaczą z bliska trzy niezwykłe okazy dusicieli, w tym pytona królewskiego.  Prowadząca i jej towarzysze udowodnią dzieciom,  że węże to miłe i fascynujące zwierzęta. Wspólnie przełamią lęki związane z gadami oraz obalą mity, które często działają przeciwko tym niezwykłym stworzeniom.
18.11.2017 14.00 „Każde dziecko może zostać Ekoludkiem – ochrona środowiska dla najmłodszych!” mgr Małgorzata Małecka- Tomala Dzieci, podczas zajęć poszerzą swoją wiedzę dotyczącą recyklingu i segregacji śmieci oraz odnawialnych źródeł energii, a także ochrony przyrody i ekosystemów naturalnych oraz ich mieszkańców. Dzieci poznają takie ekosystemy jak lasy, pola uprawne i sady oraz poznają najważniejsze zasady ochrony środowiska, które mogą zastosować we własnym domu.
2.12.2017 14.00 ,,Marzenia o lataniu (dużym i małym)” dr Monika Paluch-Ferszt Jak wyglądały pierwsze maszyny latające i jak długi był pierwszy lot? Jak wysoko może wznieść się balon? Ile waży szybowiec? Oto zagadnienia wykładu dr Moniki Paluch-Ferszt i Pana Adama Ferszt. Opowieść o lataniu rozpoczniemy od historii braci Wright – amerykańskich pionierów lotnictwa, uważnych za twórców pierwszego samolotu. Dzieci poznają kolejne rekordy, odległości, prędkości, ładowności oraz pola zastosowań samolotów. Dr Monika Paluch-Ferszt przedstawi różne podejścia do latania, opowie o technologiach stosowanych we współczesnym lotnictwie. Dowiemy się, do czego wykorzystuje się tunele aerodynamiczne oraz do czego mogą służyć symulatory lotów. Spotkanie zakończy opowieść o modelarstwie, czyli lotnictwie w mniejszym wydaniu. Wykład „wyląduje” na temacie bezzałogowych systemów latających, technologii XX w. a salę opanują drony.
13.01.2017 14.00 „Dolina Biebrzy. Ostatnie dzikie mokradła Europy” dr Sebastian R. Bielak Co skrywają bagna? Jakie stwory tam żyją? Wydają się być nieprzystępnym i niebezpiecznym miejscem, ale nie dla władcy biebrzańskich bagien. Łoś europejski znajduje tam idealne schronienie, a dzikie ptactwo odbywa swoje wędrówki. Podczas wykładu dzieci poznają gatunki zwierząt, żyjących w Dolinie Biebrzy. Przyjrzymy się również kulturze rdzennych mieszkańców Podlasia, poznamy tradycyjne potrawy i atrakcje regionu.  Na prelekcję poświęconą bogactwu rodzimej przyrody zaprasza pasjonat, podróżnik i ekspert, autor ponad 130 publikacji z dziedziny ochrony środowiska i ekologii – dr inż. Sebastian R. Bielak. Specjalista ds. ekologii rzek oraz ekosystemów powiązanych z wodą opowie o unikatowej przyrodzie Dolinie Biebrzy i pokaże krajobrazy Biebrzańskiego Parku Narodowego.  
20.01.2018 14.00 „Podróże Kapitana Łyżeczki” Marcin Lieber „Wszyscy na pokład! Kapitan Łyżeczka zabiera Was w niesamowity rejs śladami największych odkryć geograficznych! Dowiemy się, dlaczego odkrywcy opuszczali swój dom by ruszyć w nieznane, kogo tam spotkali, co przywieźli i czy na pewno zawsze płynęli statkiem. Poznamy ich mrożące krew w żyłach przygody oraz dowiemy się, dlaczego czasami decydowali się podróżować samotnie. Usłyszymy opowieści o powstaniu pierwszych kolonii zamorskich i spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Polska nigdy ich nie miała? A może jednak…? No i najważniejsze – czy w dzisiejszym Świecie, jest coś jeszcze do odkrycia?”
24.02.2018 14.00 „Nauka i sport – to jest to. O niezwykłych możliwościach naszego organizmu oraz o tym, że trening czyni mistrza” dr hab. Armand Cholewka Jak daleko może skoczyć człowiek? Jak szybko może biec? W jaki sposób trening wpływa na ciało człowieka? Okazuje się, że nasz organizm podlega różnym prawom, w których fizyka odgrywa szczególne znaczenie. Prawa te dają nam nie tylko ogromne możliwości w pokonywaniu różnych rekordów, czy też wykonywaniu bardzo skomplikowanych ruchów, ale określają również pewien kres możliwości produkcyjnych naszych mięśni, układu kostnego czy też ogólnie rzecz ujmując – wydolności organizmu. Poznanie anatomicznych i fizycznych zależności naszego organizmu może pomóc w wykonaniu najlepszego/najdalszego rzutu, skoku czy trenowanej ewolucji. Zrozumienie występujących w naszym organizmie zależności fizycznej strony funkcjonowania organizmu człowieka może prowadzić do odpowiedzi na pytanie jak zostać najlepszym w jakiejś dyscyplinie sportu lub zwyczajnie jak wykonywać nasz ulubiony sport w sposób bezpieczny i jednocześnie gwarantujący sukces. Wykład dr hab. Armanda Cholewki to próba przybliżenia praw fizyki rządzących wybranymi dyscyplinami sportu oraz odpowiedzi na pytanie jak wykorzystać fizykę w zdrowym sporcie.
10.03.2018 14.00 „O zorzy polarnej, szalonych mostach i niezwykłych zdolnościach nietoperzy” prof. dr hab. inż. Andrzej Katunin Czym jest zorza polarna? Jak działa słuch nietoperza? Czy zwierzęta mogą przewidzieć trzęsienie ziemi? Podczas wykładu prof. Andrzej Katunin opowie o zjawiskach fizycznych w oparciu o zachodzące w przyrodzie zjawiska. Dzieci dowiedzą się czym są drgania mechaniczne i akustyczne. Okryją, że wszystko w świecie wibruje. Jaka jest siła drgań? Co je powoduje? Czy drgania są niebezpieczne? Ekspert przedstawi zjawisko rezonansu mechanicznego oraz postacie  drgań  własnych,  a  także  drgania  akustyczne  w  odniesieniu  do  muzyki  i  akustyki.  Dzieci usłyszą o nietoperzach, ich wrażliwości na drgania i wykorzystaniu tej zdolności przez ludzi. Na koniec „drgającego” wykładu słuchacze dowiedzą się, co to wszystko ma wspólnego z zorzą polarną.
7.04.2018 14.00 „W krainie magii – czyli o naukowych wyjaśnieniach tajemnych spraw” mgr Marta Koplejewska Kim jest współczesny alchemik? Czy da się czarować fizyką? Czy nauka potrafi wyczarować więcej niż czarnoksiężnik? Zapraszamy na niezwykle magiczny i tajemniczy wykład oparty na doświadczeniach, które objaśnią dzieciom prawa fizyki i chemii. Popularyzatorka nauki – Pani Marta Koplejewska zaprezentuje studentom magię wywoływaną nie różdżką, a eksperymentami naukowymi. Czy czujne szkiełko i oko studentów UD WSB rozróżni magię od nauki? A może wszystko okaże się jednak magią rodem z Hogwartu? Jest tylko jeden sposób, aby się przekonać.
12.05.2018 14.00 „Życie w głębinach – osobliwości podwodnego świata” dr Jacek Francikowski O dnach Ziemskich oceanów wiemy mniej niż o powierzchni Marsa. Wydaje się, że jeszcze mniej wiemy o życiu, które toczy się pod powierzchnią wody, w mrokach głębin. Jego pomysłowość i fantazja ciągle nas zachwyca i przeraża.  Dr Jacek Francikowski zaprezentuje studentom UD WSB organizmy głębinowe, które wykazują się niezwykłymi formami i kształtami oraz zjawiskami świetlnymi. Przyjrzymy się bogactwu podwodnej flory i fauny i postaramy się uchylić rąbka otaczających je tajemnic. Głębiowe ryby-potwory, skorupiaki giganty, ośmiornice-wampiry, morskie ogórki i bajecznie kolorowe meduzy to tylko niektóre ze stworzeń, które spotkamy.
9.06.2018 14.00 ZAKOŃCZENIE  elektrownia szczytowo-pompowa Porąbka Żar
Rodzaj zajęćMiejscowość TerminPodstawowe informacjeSzczegółowe informacje
Korkowe Laboratorium Pomiarowe – warsztaty Pana Korka Siemianowice Śląskie2018.05.10czwartek, godz. 17.00-18.30
(25 zł)
Kliknij tutaj
Co słychać w ulu - warsztaty przyrodniczeDąbrowa Górnicza2018.05.07poniedziałek, godz. 17.00-18.30
(25 zł)
Kliknij tutaj
Jadalny układ planetarny - Pan Korek
(warsztaty astronomiczno-kulinarne)
Psary2018.04.26czwartek, godz. 17.00-18.30
(25 zł)
Kliknij tutaj
Ortografia na wesoło!
(warsztaty ortograficzne) spotkanie 4/4
Świętochłowice2018.04.25środa, warsztaty dla dzieci z klasy 3
lub starszych, godz. 17.00-18.00
(30 zł za cykl 4 spotkań)
Kliknij tutaj
Jadalny układ planetarny - Pan Korek
(warsztaty astronomiczno-fizyczne)
Łazy2018.04.19czwartek, godz. 17.00-18.30
(25 zł)
Kliknij tutaj
Korkowe Laboratorium Pomiarowe – warsztaty Pana Korka Dąbrowa Górnicza2018.04.18 środa, godz. 17.00-18.30 warsztaty dla dzieci z klas 0,1,2,3,4;
18.45-20.15 warsztaty dla dzieci z klas 5,6,7 oraz 1,2 gimnazjum
(25 zł)
Kliknij tutaj Brak wolnych miejsc
Ortografia na wesoło!
(warsztaty ortograficzne) spotkanie 3/4
Świętochłowice2018.04.18środa, warsztaty dla dzieci z klasy 3
lub starszych, godz. 17.00-18.00
(30 zł za cykl 4 spotkań)
Kliknij tutaj
Jadalny układ planetarny - Pan Korek
(warsztaty astronomiczno-fizyczne)
Sławków 2018.04.17wtorek, godz. 17.00-18.30
(25 zł)
Kliknij tutaj
Ortografia na wesoło!
(warsztaty ortograficzne) spotkanie 2/4
Świętochłowice2018.04.11środa, warsztaty dla dzieci z klasy 3
lub starszych, godz. 17.00-18.00
(30 zł za cykl 4 spotkań)
Kliknij tutaj
Korkowe Laboratorium Pomiarowe - Pan Korek
(warsztaty astronomiczno-fizyczne)
Ożarowice2018.04.10wtorek, godz.
17.00-18.30 (25 zł)
Kliknij tutaj
Ortografia na wesoło!
(warsztaty ortograficzne) spotkanie 1/4
Świętochłowice2018.04.04środa, warsztaty dla dzieci z klasy 3
lub starszych, godz. 17.00-18.00
(30 zł za cykl 4 spotkań)
Kliknij tutaj
Naukowe laboratorium balonowe Pana Korka
(warsztaty fizyczne)
Ogrodzieniec2018.03.29 czwartek, 17.00-18.30
(25 zł)
Kliknij tutaj
Warsztaty edukacyjne LEGO z Bricks4Kidz
(LEGO)
Dąbrowa Górnicza2018.03.28środa, godz. 17.00-18.00 (25 zł)Kliknij tutaj!
WSB czyta dzieciomDąbrowa Górnicza2018.04.25środa, godz. 17.30-18.30 Kliknij tutaj!
Fizyczno-techniczne jaja - wielkanocne warsztaty fizyczno-chemiczne z Panem KorkiemDąbrowa Górnicza 2018.03.20wtorek, godz.
17.00-18.30; 18.40-20.10
(25 zł)
Kliknij tutaj
Savoir-vivre dla dzieci i młodzieży
spotkanie 3/3
Dąbrowa Górnicza2018.03.19poniedziałek, godz.
17.00-18.00
grupa 9-11 lat
(30 zł cykl 3 spotkania)
Kliknij tutaj
Fizyczno-techniczne jaja - wielkanocne warsztaty fizyczno-chemiczne z Panem KorkiemŚwiętochłowice2018.03.15czwartek, godz.
17.00-18.30; 18.40-20.10
(25 zł)
Kliknij tutaj
Kreatywność – pogłówkujmy razem
(warsztaty kreatywne)
Dąbrowa Górnicza2018.03.14środa, godz. 16.40-18.10;
grupa 6-9 lat
(20 zł)
Kliknij tutaj
Zarządzanie talentami
(elementy doradztwa zawodowego)
Dąbrowa Górnicza2018.03.14środa, godz. 18.20-19.50; grupa 11-16 lat
(20 zł)
Kliknij tutaj
Savoir-vivre dla dzieci i młodzieży
spotkanie 2/3
Dąbrowa Górnicza2018.03.12poniedziałek, godz. 17.00-18.00
grupa 9-11 lat
(30 zł cykl 3 spotkania)
Kliknij tutaj
Savoir-vivre dla dzieci i młodzieży
spotkanie 1/3
Dąbrowa Górnicza2018.03.05poniedziałek, godz. 17.00-18.00
grupa 9-11 lat
(30 zł cykl 3 spotkania)
Kliknij tutaj
Savoir-vivre dla dzieci i młodzieży
spotkanie 3/3
Dąbrowa Górnicza2018.02.26poniedziałek, godz. 17.00-18.00
grupa 6-8 lat
(30 zł cykl 3 spotkania)
Kliknij tutaj
Sekretne życie ślimaków
(wykład przyrodnicze)
Myszków2018.04.17wtorek, godz. 17.00-18.30
(25 zł)
Kliknij tutaj
Sekretne życie ślimaków
(wykład przyrodnicze)
Psary2018.02.22czwartek, godz. 17.00-18.30
(25 zł)
Kliknij tutaj
Sekretne życie ślimaków
(wykład przyrodnicze)
Ogrodzieniec2018.02.08czwartek, godz. 17.00-18.30
(25 zł)
Kliknij tutaj
Oszczędzanie jest fajne - wykład
(wykład o ekonomii)
Dąbrowa Górnicza2018.02.21środa, godz. 17.00-18.00
grupa 6-10 lat
(zajęcia bezpłatne)
Kliknij tutaj
Jak urządzić dobry urząd? Warsztaty w Urzędzie Miasta Dąbrowa GórniczaDąbrowa Górnicza2018.03.01czwartek, godz. 16.30-17.30
(zajęcia bezpłatne)
Kliknij tutaj
Savoir-vivre dla dzieci i młodzieży
spotkanie 2/3
Dąbrowa Górnicza2018.02.19poniedziałek, godz. 17.00-18.00
grupa 6-8 lat
(30 zł cykl 3 spotkania)
Kliknij tutaj
Jadalny układ planetarny - Pan Korek
(warsztaty astronomiczno-fizyczne)
Siemianowice Śląskie2018.02.13wtorek, godz. 17.00-18.30
(25 zł)
Kliknij tutaj
Savoir-vivre dla dzieci i młodzieży
spotkanie 1/3
Dąbrowa Górnicza2018.02.12poniedziałek, godz. 17.00-18.00
grupa 6-8 lat
(30 zł cykl 3 spotkania)
Kliknij tutaj
Naukowe laboratorium balonowe Pana Korka
(warsztaty fizyczne)
Bobrowniki2018.02.08czwartek, godz. 17.00-18.30
(25 zł)
Kliknij tutaj
Savoir-vivre dla dzieci i młodzieży
spotkanie 2/2
Dąbrowa Górnicza2018.01.22poniedziałek, godz. 17.00-18.30
grupa 12-15 lat
(30 zł cykl dwóch spotkań)
Kliknij tutaj
Niewidzialne przedmioty, czyli światło pod kontrolą - Pan Korek
(warsztaty fizyczno-chemiczne)
Świętochłowice2018.01.18czwartek, godz. 17.00-18.00
(25 zł)
Kliknij tutaj
Niewidzialne przedmioty, czyli światło pod kontrolą - Pan Korek
(warsztaty fizyczno-chemiczne)
Dąbrowa Górnicza2018.01.17środa, grupa 1: godz. 17.00-18.30; grupa 2: godz. 18.45-20.15
(25 zł)
Kliknij tutaj
Savoir-vivre dla dzieci i młodzieży
spotkanie 1/2
Dąbrowa Górnicza2018.01.15poniedziałek, godz. 17.00-18.30
grupa 12-15 lat
(30 zł cykl 2 spotkania)
Kliknij tutaj
WSB czyta dzieciomDąbrowa Górnicza2018.01.11 czwartek, godz. 17.30-18.30
(zajęcia bezpłatne)
Kliknij tutaj
Sekretne życie ślimaków
(warsztaty przyrodnicze)
Dąbrowa Górnicza2018.01.10środa,
grupa 1: godz. 17.00-18.30;
grupa 2: 18.45-20.15
(25 zł)
Kliknij tutaj
Naukowe laboratorium balonowe Pana Korka
(warsztaty fizyczne)
Sławków2018.01.09wtorek, godz. 17.00-18.30
(25 zł)
Kliknij tutaj
Warsztaty edukacyjne LEGO z Bricks4Kidz
(LEGO)
Siemianowice Śląskie2017.12.19wtorek, godz. 17.00-18.00
(25 zł)
Kliknij tutaj!
Elegancja - Francja
(warsztaty kulturoznawcze)
Ogrodzieniec2017.12.14
czwartek godz. 17.00-18.00
(15 zł)
Kliknij tutaj Brak wolnych miejsc
Xmas Science Show Pana KorkaDąbrowa Górnicza2017.12.13środa, godz. 17.00-18.30 warsztaty dla dzieci z klas 0,1,2,3,4;
18.45-20.15 warsztaty dla dzieci z klas 5,6,7, 1 i 2 gimnazjum
(25 zł)
Kliknij tutaj Brak wolnych miejsc
Ortografia na wesoło!
(warsztaty ortograficzne) spotkanie 4/4
Dąbrowa Górnicza2017.12.11
poniedziałek, uwaga zmiany!
warsztaty dla dzieci z klasy 3 lub starszych
grupa 1: godz. 17.00-18.00;
grupa 2: godz. 18.15-19.15
(30 zł za cykl 4 spotkań)
Kliknij tutaj Brak wolnych miejsc
Elegancja - Francja
(warsztaty kulturoznawcze)
Ożarowice2017.12.07
czwartek, godz. 17.00-18.00
(15 zł)
Kliknij tutaj
WSB czyta dzieciomDąbrowa Górnicza2017.12.07środa, 17.00-18.15
(zajęcia bezpłatne)
Kliknij tutaj
Ortografia na wesoło!
(warsztaty ortograficzne) spotkanie 3/4
Dąbrowa Górnicza2017.12.04
poniedziałek, uwaga zmiany!
warsztaty dla dzieci z klasy 3 lub starszych
grupa 1: godz. 17.00-18.00;
grupa 2: godz. 18.15-19.15
(30 zł za cykl 4 spotkań)
Kliknij tutaj Brak wolnych miejsc
Mała Akademia ReklamyBobrowniki2017.11.30
czwartek, godz. 17.00-18.30
(15 zł)
Kliknij tutaj
Naukowe laboratorium balonowe Pana Korka
(warsztaty fizyczne)
Dąbrowa Górnicza2017.11.29środa, godz. 18.30 - 20.00
(25 zł)
Kliknij tutaj Brak wolnych miejsc
Ortografia na wesoło!
(warsztaty ortograficzne) spotkanie 2/4
Dąbrowa Górnicza2017.11.27
poniedziałek, uwaga zmiany!
warsztaty dla dzieci z klasy 3 lub starszych
grupa 1: godz. 17.00-18.00;
grupa 2: godz. 18.15-19.15
(30 zł za cykl 4 spotkań)
Kliknij tutaj
Naukowe laboratorium balonowe Pana Korka
(warsztaty fizyczne)
Psary2017.11.23
czwartek, godz. 17.00-18.30
(25zł)
Kliknij tutaj
Elegancja - Francja
(warsztaty kulturoznawcze)
Dąbrowa Górnicza2017.11.22
środa, godz. 17.00-18.00
(15 zł)
Kliknij tutaj
Brak wolnych miejsc
Ortografia na wesoło!
(warsztaty ortograficzne) spotkanie 1/4
Dąbrowa Górnicza2017.11.20
poniedziałek, uwaga zmiany!
warsztaty dla dzieci z klasy 3 lub starszych
grupa 1: godz. 17.00-18.00;
grupa 2: godz. 18.15-19.15
(30 zł za cykl 4 spotkań)
Kliknij tutaj
Opowieści o świecie - Albania
(warsztaty kulturoznawcze)
Dąbrowa Górnicza2017.11.17
piątek, godz. 17.00-18.00
(bezpłatne)
Kliknij tutaj Brak wolnych miejsc
Pieśni Patriotyczne -
Międzypokoleniowy Salon Muzyczny WSB
Dąbrowa Górnicza2017.11.14wtorek, godz. 18.00- 19.00
(zajęcia bezpłatne)
Kliknij tutaj!
Alchemiczne laboratorium Pana Korka
(warsztaty fizyczno-chemiczne)
Sławków2017.11.14
wtorek, godz. 17.00-18.30
(25 zł)
Kliknij tutaj
Alchemiczne laboratorium Pana Korka
(warsztaty fizyczno-chemiczne)
Dąbrowa Górnicza2017.11.13
poniedziałek, godz. 17.00-18.30
warsztaty dla dzieci z klas 3, 4, 5
(25 zł)
Kliknij tutaj

Wydział Zamiejscowy Akademii WSB w Żywcu

Adres:
ul. Komisji Edukacji Narodowej 3
34-300 Żywiec

e-mail: udz@wsb.edu.pl 
tel. 725 558 880

Uniwersytety Dziecięce WSB

Akademia WSB (do 15 kwietnia 2018 r. – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
Dział Kształcenia Ustawicznego

ul. Cieplaka 1c
41-300 Dąbrowa Górnicza

tel.: 32 295 93 15
e-mail: dud@wsb.edu.pl