Wykłady Uniwersytetu Dziecięcego Akademii WSB w Żywcu odbywają się w Klubie Śrubka w Żywcu (ul. Grunwaldzka 13). Zajęcia realizowane są w soboty, średnio raz w miesiącu w godz. 14.00-15.00.
W roku akademickim 2019/2020 odbędzie się 8 interaktywnych wykładów w mieście oraz 2 wykłady EXTRA w Akademii WSB (ul. Cieplaka 1c, Dąbrowa Górnicza).

Harmonogram zajęć może w trakcie roku akademickiego ulec zmianie. Zachęcamy do sprawdzania aktualności planu zajęć.

 

26.10.2019 r.
– Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020 –
„Serce – pompa dająca życie” opis
dr hab. Armand Cholewka
BIOLOGIA

16.11.2019 r.
„Z wizytą u Śpiącej Królewny” opis
mgr Paweł Dusza
SZTUKA/ARCHITEKTURA

14.12.2019 r.
„Mały człowiek – Duża wyobraźnia – Wielka odpowiedzialność” opis
mgr Martyna Kucharska-Staszel
PRAWO

01.02.2020 r.
„Bieszczady. Kraina bezkresnych połonin” opis
dr inż. Sebastian Bielak
PODRÓŻE

22.02.2020 r.
„Ziemia 2.0” opis
mgr Marcin Lieber
EKOLOGIA

28.03.2020 r.
„Pasja poznawania. W poszukiwaniu własnych cudów świata” opis
mgr Dominik Penar
PODRÓŻE

25.04.2020 r.
„Co w stawie piszczy?” opis
mgr Maciej Kupczak
PRZYRODA

06.06.2020 r.
– Uroczyste Zakończenie Roku Akademickiego 2019/2020 –
„Astrolabium a współczesny komputer” opis
dr inż. Łukasz Wróblewski
ASTROLOGIA

Na zajęcia Uniwersytetu Dziecięcego WSB przyjmowane są dzieci w wieku min. 6 lat (zerówka). Liczba miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu do grupy studentów decyduje kolejność rejestracji i wnoszenia opłat.

 

 

 

Aby zgłosić dziecko na Uniwersytet Dziecięcy WSB, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowegoKLIKNIJ TUTAJ.

Informacja o opłatach i bonifikatach dostępna jest na podstronie: http://ud.wsb.edu.pl/oplaty-i-bonifikaty

 

Uniwersytet Dzieciecy w ŻywcuUniwersytet Dziecięcy w Żywcu, działający przy Wydziale Zamiejscowym Wyższej Szkoły Biznesu w Żywcu, który powstał w marcu 2012 r.

Patronem honorowym Uniwersytetu Dziecięcego w Żywcu jest p. Antoni Szlagor, Burmistrz Miasta Żywiec.

Cel: Głównym celem inicjatywy jest pomoc w rozwoju potencjału twórczego i intelektualnego dzieci w wieku 6-12 lat; rozbudzenie aktywności poznawczej; przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu różnych dziedzin nauki.

Adresaci: Wykłady i warsztaty w ramach Uniwersytet Dziecięcego w Żywcu skierowane są do dzieci w wieku 6-12 lat. Drzwi Uniwersytetu stoją otworem dla wszystkich dzieci ciekawych świata, niebojących się zadawać pytań i poszukiwać rozwiązań dla swoich wątpliwości.

 

Forma: Zajęcia w ramach Uniwersytetu Dziecięcego odbywają się w formie wykładów i warsztatów. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu, w sobotę (poza okresem wakacyjnym) i trwają 60 min. Dla zainteresowanych organizowane są fakultatywne warsztaty praktyczne, w których uczestniczą małe, 15-20 osobowe grupy. Wszystkie zagadnienia prezentowane są w sposób przystępny i atrakcyjny dla dzieci. Dzieci mają możliwość aktywnego, bezpośredniego uczestnictwa w zajęciach oraz zadawania prowadzącym pytań.

 

Tematyka: Tematem zajęć są zagadnienia z różnych dziedzin nauki (nauki przyrodnicze, formalne, humanistyczne, społeczne i politechniczne). Celem tak zróżnicowanego programu jest pokazanie dzieciom rozmaitych dziedzin wiedzy i zachęcenie ich do rozwijania wiedzy również w tych tematach, które do tej pory nie były dla nich interesujące, a nawet takich, które odbierane były przez nie jako szczególnie trudne i zniechęcające.

 

Indeks i dyplom: Każdy student Uniwersytetu otrzymuje indeks, do którego zbiera zaliczenia z zajęć. Na zakończenie roku akademickiego Studenci nagradzani są dyplomami.

 

Regulamin Uniwersytetu Dziecięcego w Żywcu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§1 Uniwersytet Dziecięcy w Żywcu działa w Żywcu od października do czerwca każdego roku szkolnego

§2 Studentem Uniwersytetu Dzicięcego w Żywcu może zostać każde dziecko, które jest uczniem szkoły podstawowej, a więc jest w wieku 6-12 lat. Warunkiem uczestnictwa w programie jest zgłoszenie dziecka przez rodzica lub opiekuna prawnego poprzez wypełnienie deklaracji uczestnictwa. O zapisaniu dziecka na wykłady zdecyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc jest ograniczona.

§3 Udział w zajęciach organizowanych w ramach Uniwersytetu Dziecięcego w Żywcu jest płatny w wysokości 50 złotych/semestr.

§4 Wykłady w ramach Uniwersytetu Dziecięcegow Żywcu odbywają się w Klubie Śrubka w Żywcu (ul. Grunwaldzka 13, 34-300 Żywiec)

§5 Zajęcia odbywają się w czasie wolnym od nauki szkolnej, w soboty. Wykłady trwają 60 minut.

§6 Organizator może zastrzec sobie możliwość zmiany terminów, miejsca i tematyki zajęć. Każdorazowo, po dokonaniu zmiany, odpowiednia informacja będzie wysłana e-mailem lub poprzez wiadomość sms na adresy rodziców uczestników programu, podane w formularzu rejestracyjnym. Aktualne informacje są zamieszczone na stronie internetowej: www.wsb.edu.pl/UD

§7 Komunikacja z rodzicami uczestników Uniwersytetu Dziecięcego w Żywcu odbywa się poprzez internet drogą mailową oraz w uzasadnionych przypadkach telefonicznie.

§8 Studenci są zobowiązani przyjeżdżać na zajęcia punktualnie i zachowywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi w Szkole. W czasie zajęć i wykładów studenci nie mogą samowolnie opuszczać sal wykładowych/warsztatowych. Po zajęciach dzieci są odbierane przez rodziców/opiekunów z sali, w której odbywały się zajęcia. Uczestnicy są zobowiązani do stosowania się do poleceń wykładowców i opiekunów. W przypadku rażącego naruszania przez dziecko zasad współżycia społecznego i norm kultury osobistej może nastąpić skreślenie dziecka z listy studentów. Opiekę nad studentami podczas wykładu sprawują rodzice/prawni opiekunowie.

§9 Studenci Uniwersytetu Dziecięcego w Żywcu otrzymują imienne indeksy, w których zbierają zaliczenia w postaci pieczątek z poszczególnych wykładów. Uczestnicy na zakończenie roku akademickiego otrzymują certyfikaty  Uniwersytetu Dziecięcego. Osoby, które zbiorą odpowiednią (minimum 80% obecności) ilość pieczątek otrzymają certyfikaty z wyróżnieniem.

 

 

Zachęcamy do udziału w warsztatach tematycznych w Uniwersytecie Dziecięcym Akademii WSB. Tematyka warsztatów będzie systematycznie aktualizowana w trakcie roku akademickiego 2019/2020

Rodzaj zajęćMiejscowość Termin rozpoczęciaPodstawowe informacjeSzczegółowe informacje
Warsztaty antystresoweDąbrowa Górnicza12.02.2020
godz. 17.30 - 18.30

Cena za zajęcia: 30 zł dla studentów UD, 40 zł dla osób spoza UD
Kliknij tutaj
Młotek, piła i wiertarka. Warsztaty konstruktorskieDąbrowa Górnicza5.02.2020 godz. 17.00-18.30

Cena za zajęcia: 35 zł dla studentów UD, 45 zł dla osób spoza UD
Kliknij tutaj
Improstarter. Warsztaty z improwizacjiDąbrowa Górnicza19.02.2020 Terminy warsztatów:
19.02.2020 r.
26.02.2020 r.

godz. 17.00-18.30

Cena za blok zajęć (2 spotkania):
35 zł dla studentów UD
45 zł dla osób spoza UD
Kliknij tutaj
Co w stawie piszczy?Dąbrowa Górnicza18.03.2020 godz. 17.30-19.00

Cena za zajęcia: 35 zł dla studentów UD, 45 zł dla osób spoza UD
Kliknij tutaj
3Z9AWSB odbiór - warsztaty z krótkofalarstwaDąbrowa Górnicza25.03.2020 Terminy warsztatów:
25.03.2020 r.
1.04.2020 r.

godz. 17.00-18.30

Cena za zajęcia: 35 zł dla studentów UD, 45 zł dla osób spoza UD
Kliknij tutaj
Z przyrodą za pan bratDąbrowa Górnicza22.04.2020 godz. 17.30 - 18.30

Cena za zajęcia: 35 zł dla studentów UD, 45 zł dla osób spoza UD
Kliknij tutaj
Hotel dla zapylaczyDąbrowa Górnicza29.04.2020 godz. 17.30 - 18.30

Cena za zajęcia: 35 zł dla studentów UD, 45 zł dla osób spoza UD
Kliknij tutaj
Projektowanie gier komputerowychDąbrowa Górnicza4.03.2020 Terminy warsztatów:
4.03.2020 r.
11.03.2020 r.
18.03.2020 r.
godz. 17.00-18.30

Cena za zajęcia: 100 zł dla studentów UD, 130 zł dla osób spoza UD

Kliknij tutaj
Tulipany na dzień mamy!Dąbrowa Górnicza11.05.2020 godz. 17.00-18.30

Cena za zajęcia: 35 zł dla studentów UD, 45 zł dla osób spoza UD
Kliknij tutaj
Jak zdać egzamin na prawo jazdy?Dąbrowa Górnicza
20.05.2020 godz. 15.00 - 16.00

Cena za zajęcia: bezpłatne
Kliknij tutaj
Ale jaja!Dąbrowa Górnicza8.04.2020 godz. 17.00-18.30

Cena za zajęcia: 15 zł (Dziecko + opiekun)
Kliknij tutaj
Zbuduj sobie Hollywood. Podstawy tworzenia filmów animowanych z wykorzystaniem klocków LEGODąbrowa Górnicza04.02.2020 Terminy warsztatów:
04.02.2020 r. 06.02.2020 r.
godz. 17.00 - 18.30

Cena za zajęcia: 60 zł tylko dla studentów UD, 90 zł dla osób spoza UD
Kliknij tutaj

Wydział Zamiejscowy Akademii WSB w Żywcu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres:
ul. Komisji Edukacji Narodowej 3
34-300 Żywiec

e-mail: udz@wsb.edu.pl 
tel. 725 558 880

Uniwersytety Dziecięce WSB

Akademia WSB (do 15 kwietnia 2018 r. – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
Dział Kształcenia Ustawicznego

ul. Cieplaka 1c
41-300 Dąbrowa Górnicza

tel.: 32 295 93 15
e-mail: dud@wsb.edu.pl